LDF valdes sēdes protokols Nr.08/12/2021

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.08/12/2021
2021.gada 8.decembrī, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis,
Raivis Paegle, Kārlis Ozols, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls. Sēde saskaņā ar Latvijas
Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Pēteris Freidenfelds,
Inga Bernāte, Raimonds Vipulis, Jeļena Tkačenko.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par sportistu reģistra apstiprināšanu. Informē V.Vesperis.
2. Par izdevumu segšanu Latvijas dambretistiem Eiropas un pasaules veterānu čempionātos.
Informē V.Vesperis.
3. Par Latvijas dambretistu rezultātiem pasaules jauniešu čempionātā 100 lauciņu dambretē
Szklarska Poreba (Polija) un Eiropas jauniešu čempionātā Kortrijk (Beļģija). Informē R.Paegle.
4. Par LDF dambretes Gada laureātu nominācijām un to piešķiršanu. Informē V.Vesperis.
5. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
Sapulcē nolēma:
1.1. Apstiprināt sportistu reģistrā provizoriski iekļaujamo dambretistu sarakstu, papildināt
sarakstu ar sportistiem, kuri piedalījušies sacensībās līdz 2021.gada 31.decembrim. Līdz
2022.gada 14.janvārim publicēt sportistu reģistru LDF mājaslapā.
2.1. Konceptuāli atbalstīt turpmāku finansējuma piešķiršanu izdevumu kompensēšanai par
veterānu pasaules čempionātu un Eiropas čempionātu rezultātiem 50 % apmērā no maksimāli
iespējamās summas sportistiem, kuri kopvērtējumā sasnieguši augstus rezultātus.
2.2. Pilnveidot finansējuma piešķiršanas izdevumu kompensēšanai par pasaules un Eiropas
čempionātu dambretē rezultātiem sistēmu un V.Vesperim sagatavot diskusijai uz nākamo valdes
sēdi priekšlikumu par nepieciešamiem uzlabojumiem, tai skaitā ietverot izdevumu
kompensēšanai par veterānu pasaules čempionātu un Eiropas čempionātu rezultātiem.
3.1. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu 100% apmērā izdevumu kompensēšanai par augstiem
rezultātiem pasaules jauniešu čempionātā 100 lauciņu dambretē Szklarska Poreba (Polija) un
Eiropas jauniešu čempionātā tālāk minētajiem Latvijas dambretistiem: 1) Varvara Ivanova; 2)
Natālija Paškova; 3) Grieta Kreita; 4) Iļja Trasko; 5) Ņikita Vorotņikovs; 6) Darja Drabova; 7)
Klāvs Norenbergs; 8) Ričards Osītis; 9) Jeļena Česnokova.
4.1. Apstiprināt LDF Gada dambretes laureāta 2021 sekojošu nomināciju piešķiršanu – 1) Par
mūža ieguldījumu – Zoja Uvačana, Emanuels Mērins; 2) Gada sacensību tiesnesis – Raivis
Paegle; 3) Gada entuziasts – Zigrīda Liepiņa; 4) Gada izrāviens starp dambretes centriem – DAB
Zolitūde; 5) Gada izrāviens starp sportistiem – Renards Helfrehts. Lēmumu par pārējām
nominācijām pieņemt nākamajā LDF valdes sēdē.
5.1. Ņemot vērā vēsturisko informāciju par dambretes sacensību rezultātiem, atbalstīt Nacionālā
meistara titula piešķiršanu Jānim Rūtiņam.
5.2. Pieņemt zināšanai J.Matvejeva informāciju par ieceri veidot Eiropas Savienības dambretes
federāciju. Uzaicināt uz nākamo LDF valdes sēdi J.Leli un R.Misānu, lai saņemtu plašāku
informāciju par šo ieceri.
5.3. Nākamo LDF valdes sēdi rīkot 2021.gada 22.decembrī, plkst.19.00, attālināti.
Sēde slēgta plkst.20.35.
Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis

Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt