1. Latvijas 100 lauciņu dambretes čempionāts vīriešiem 1953

Norises laiks: 1953.gada 26.09.-29.09.

Dalībnieku skaits: 12

 

1.Vladimirs Agranovs I 9 p.

2.Vladimirs Romanovs m , Anatolijs Subotins mk 8,5 p.

4.-5. Pēteris Freidenfelds I , Valdis Zvirbulis I 7 p.

6.Nikolajs Jordans mk 5,5 p.

Naums Segals

Jānis Stepiņš

Padomju Jaunatne, Nr.205 (17.10.1953)

Pirmais simtlauciņu dambretes čempionāts.
Rīgas centrālajā šacha un dambretes klubā notika Latvijas PSR 1. simtlauciņu dambretes čempionāts. Republikas čempiona nosaukumu izcīnīja 1. klases dambretists Vladimirs Agranovs, iegūstot 9 punktus (no iespējamiem 11). Otro un trešo vietu dalīja PSRS sporta meistars Vladimirs Romanovs  un meistarkandidāts Anatolijs Subotins ar 8.5 punktiem. 4.—5. vietā ar 7 punktiem 1. klases dambretisti Freidenfelds un Zvirbulis. 6. vietā ar 5,5 punktiem meistarkandidāts Nikolajs Jordans.

P. Freidenfelds

Cīņa, Nr.252 (24.10.1953)

Republikas simtlauciņu dambretes čempionāts.
Rīgas centrālajā šacha-dambretes klubā tika izcīnīts republikas pirmais simtlauciņu (10X10 lauciņu) dambretes čempionāts, kurā piedalījās 12 labākie šā dambretes veida spēlētāji.
Republikas čempiona nosaukumu izcīnīja pirmās klases dambretists V. Agranovs («Spartaks») ar 9 punktiem. Otro un trešo vietu dalīja PSRS sporta meistars V. Romanovs («Daugava») un A.Subotins («Spartaks») ar 8,5 punktiem.
P. Freidenfelds

Fiziskā Kultūra, Nr.3 (01.03.1954)

SIMTLAUCIŅU DAMBRETE
Simtlauciņu dambrete ir starptautiska spēle. Tā izplatīta vairākās Eiropas valstīs. Daudz šīs spēles cienītāju ir arī PSR Savienībā, kur tā pastāv paralēli krievu dambretei. Latvijā šī spēle vēl maz pazīstama, un vienīgi 1953. gadā Rīgā notika pirmais simtlauciņu dambretes turnīrs. Partiju un poziciju pierakstīšanai simtlauciņu dambretē ir pieņemts īpašs pierakstīšanas veids (notācija), kas atšķiras no šacha un parastās dambretes notācijas. Lai dambretists bez grūtībām varētu mācīties no pierakstītajām partijām, šī pierakstīšanas kārtība labi jāpiesavinās. Simtlauciņu dambretē melnie
lauciņi tiek apzīmēti ar cipariem no 1 — 50, tā, kā tas parādīts 1. zīmējumā.


Četrās rindās uz lauciņiem 1 — 20 saliekami melnie, uz lauciņiem 31 — 50 — baltie kauliņi.
Vilcienus izdara tāpat kā parastajā dambretē. Tāpat obligāti izdarāmi sitieni. Var sist kā uz priekšu, tā atpakaļ. Arī šai spēlē spēkā ir tā saucamais turku sitiena noteikums, saskaņā ar kuru nosistie kauliņi noņemami no galda tikai pēc sitiena izdarīšanas. Piemēram, pozicijā — baltie: dāma 39, kauliņi 34 un 44, melnie: kauliņi 9, 12, 13, 18, 19 un 23. Ja tagad melnie spēlētu 1. . . . 23 — 28, baltajiem būtu jāsit 2. 39×23 (39—17—3—14—23), bet kauliņu 18 nosist nevar, jo lauciņš aiz tā (12) vēl aizņemts ar nosisto, bet nenoņemto melno kauliņu. Tāpat kā parastajā dambretē, kauliņš, nonākot pēdējā līnijā, pārvēršas dāmā. Atšķirībā no krievu dambretes simtlauciņu dambretē pastāv šādi spēles noteikumi:
Ja kādam no spēlētājiem ir divas vai vairākas iespējas izdarīt sitienus ar vienu un to pašu vai dažādiem kauliņiem vai dāmām, viņam jānosit pēc iespējas lielākais pretinieka figūru (kauliņu vai
dāmu) skaits.

Ja iespējami lielāko figūru skaitu var nosist vairākos veidos, tad ir izvēles tiesības. Piemēram, pozīcijā — baltie D 48, kauliņi 33, 38 un 39, melnie D 28, kauliņi 17, 27 un 37, baltie drīkst sist 48×6; 48×11 vai 33×42, bet nedrīkst sist 33×11 vai 48X12. Ja kauliņš sitiena ceļā nonāk dāmās un tam ir iespējams vēl sist blakusstāvoša lauciņā esošo pretinieka figūru, tad šī figūra ir obligāti jāsit, pie tam sitējs kauliņš neiegūst dāmas tiesības.

Ja, kauliņam sitiena ceļā nonākot dāmās, priekšā uz ne blakus stāvošā lauciņa stāv vēl kāda pretinieka figūra, šī pēdējā figūra nav  sitama un sitējs kauliņš pārvēršas dāmā, paliekot pārvēršanās punktā.
Ja uz galdiņa palikušas vienīgi dāmas, spēle turpināma 15 vilcienus. Ja šai laikā figūru skaits nav mainījies, partija atzīstama par neizšķirtu. 
Dambretistam, kas pārzina krievu dambreti, labi jāiegaumē augstāk uzstādītās spēles noteikumu atšķirības, citādi kombināciju aprēķinos ieviesīsies svarīgas kļūdas.
Uzvaras nodrošināšanai še nepieciešams lielāks materiāls pārsvars nekā parastajā dambretē. Piemēram, trīs dāmas pret vienu dāmu, pareizi spēlējot, uzvaru var iegūt vienīgi dažos izņēmuma
stāvokļos. Lai partiju risinātu pozicionāli pareizi un lai prastu pareizāk novērtēt pozīciju, jāievēro sekojošais:
Nepieciešams vienmērīgi attīstīt kauliņus, neatraujoties ar vienu vai dažiem no tiem uz priekšu. Izcila vērība pievēršama kreisā spārna attīstībai. Svarīgi iegūt spēcīgu centru, piespiežot pretinieka kauliņus sadalīties pa flangiem. Tāpat ļoti svarīgs ir telpas pārsvars.
Bieži pozitīvu rezultātu panāk, ja izdodas novājināt un pārraut kādu no pretinieka flangiem.
Balto un melno kauliņu savstarpējā saistījuma gadījumos priekšrocība ir tai pusei, kurai mazāks kauliņu skaits notur lielāku pretinieka kauliņu skaitu un kuras puses saistītajiem kauliņiem ir
lielākas rīcības iespējas.
Aplūkosim pozīciju: baltie — 21, 29, 33, 34, 38, 39, 42, melnie: 3, 9, 11,12, 19, 20, 31. Baltie var gūt šo uzvaru ar vienkāršu kombināciju 1. 29 —24! 20×40 (jāsit lielākais kauliņu daudzums). 2. 39—34 utt. Varētu iznākt pretējs rezultāts, ja baltie risinātu nepareizu kombināciju 1. 21 —16? nolūkā
piespiest melnos spēlēt 11 —17, lai tad varētu ar 2. 29—23 iegūt kauliņu. Melnie še spēlētu 1. … 31 —37 un pēc 2. 16X18 37×48 gūtu uzvaru.

Pozicijā: baltie — 24, 28, 29, 34,47, melnie — 9, 12, 13, 16, 37, baltie gūst uzvaru, spēlējot 1. 47 — 42! 37×48 2. 29—23, 48X19, 3. 23×3 utt.
1. Latvijas PSR simtlauciņu dambretes čempionāta partijā Romanovs – Stepiņš radās šāda Stepiņam uzvarēta pozīcija.
Baltie: 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36,38, 41, 42, 43, 45, melnie: 3, 6, 7, 9, 11,12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 34. Partijā notika 1. … 16—21 2. 27×16 18 — 23 3. 28×8 22 — 27 un melnie viegli uzvarēja.

Pozicijā baltie — 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 47, 50, melnie — 8, 9, 10, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 27,
baltie, spēlējot 1. 33—28! 22×31, ir ieguvuši vienu tempu, ko izmanto nepieciešamai pozīcijas pārkārtošanai 2. 45—40! 27X38, 3. 39—33 38×29 4. 34×5 un uzvar.
Ar ļoti skaistu kombināciju meistars De Jongs, spēlējot ar melnajiem, noslēdza kādu no Francijas čempionāta partijām.Melnie šeit spēlēja 1. … 17—22!! 2. 28X17 23 — 28! 3. 32X12 14 —20 4. 25X23 1— 7 5. 30×8 7×40
6. 35×44 3×43, un baltie padevās.
Liela precizitāte nepieciešama galotņu spēlē. Ņemsim gadījumu, kad baltajiem ir dāma uz 8, melnajiem divi kauliņi: uz 11 un 14.Baltie še panāk uzvaru, spēlējot 1. 8—24!, un ja tagad 11 — 16, tad 2. 24—38 14—19. 3. 38—32 19—24 4. 32—38 24—30 5. 38—43 30—35 6. 43 —49 un uzvar, bet ja 1. .. .11 — 17, tad 2. 24—8 17 —22 3. 8—3 14—19 4. 3— 9 22 —28 5. 9—20 28—32 6. 20 —42 19—23 7. 42 —20 32—37 (7. . . . 23—28 8. 20—42 utt.) 8. 20 —14, un baltie uzvar. Vai arī var spēlēt 5. 9—4 19—24 6. 4—1o 28—33 7. 10—15 24—29 8. 15—20, un baltie uzvar.
Šī īsā apskata uzdevums vienīgi iepazīstināt lasītājus ar simtlauciņu dambretes spēles noteikumiem un radīt interesi par šo spēles veidu.
P. Šadurskis

Atbildēt