Dāmas spēle. Nr. 2.

Muitas Darbinieks, Nr. 2 (01.07.1931)

Autors Voldemārs Lapiņš.

Pirmie raksti latviešu valodā.

Partija Nr. 2.
A. Saveljevs – A. Ovodovs.
1. c3—d4 d6—c5
2. b2—c3 c7—d6
3. c3—b4 b6—a5
4. d 4 : b6 a5 : c 3 (1)
5. d 2 : b4 a7 : c 5
6. al—b2 f6—e5
7. e3—f4 (2) g7—f6
8. b2—c3 (3) c5—d4
9. cl—d 2 d 4 : b2
10. a3 : c1 d 6— c 5
11. b4 : d6 e5 : c 7 (4)
12. f2—e3 e7—d6
13. g3—h4 d8—e7
14. d2—c3 d6—e5
15. f4 : d 6 e7 : c 5
16. h2—g3 f6—e5
17. e1—d2 c7—d6
18. gl—h2 ….18 … . b8—c7 (5)
19. g3—f4 e5 : g3
20. h2 : f4 c7—b6 (6)
21. c3—d4 b6—a5 (7)
22. d 4 : b6 a5 : c 7
23. e3—d4 c7—b6 (8)
24. d4—e5 d 6— c 5
25. h4—g5 f8—e7 (9)
26. e5—f6 (10) e7—d6
27. f4—e5 h6 : f4
28. e5 : g3 c5—d4
29. g3—h4 b6—a5
30. h4—g5 d6—c5 (11)
31. f6—e7 a5—b4
32. e7—d8 d4—c3
33. d2—e3 b4—a3 (12)
34. g5—h6 un melnie padevās.


1) Šis variants tiek spēlēts mazāk, vairāk sastopama atsišanās 4. . . a5 : c 7. Turpretim 4. . . a7 : c 5 paspēlē, jo seko 5.c1—b2, a5 : c 3; 6. b2 : b6, b8—a7; 7. d2—c3, a7 : c 5; 8. c3—d4, c5—b4; 9. a3 : c 5, d 6 : b4; 10. d4—e5, f6 : d 4; 11. e3 : a3 un uzvar.
2) Ja 7. b2—c3, tad c5—d4; 8. e3 : c 5, e5—f4; 9. g3 : c7, d 8 : b2 un uzvar.
3) 8. b4—a5 zaudē, jo sekos 8.c5—d4! 9. g3—h4 (9. a3—b4 neder, tad 9. .. .h6—g5; 10. f4 : h6, d4—e3; 11. f2 : d 4, e5 : a1)  e5 : g3; 10. h2 : f4, d4—c3; 11. b2 : d43, f6—g5; 12. h4 : f6, e7 : c 5 un melnie
ieguvuši kauliņu un labāku stāvokli.
4) Tagad stāvoklis, kurš baltiem darīja lielas nepatikšanas, izbeidzies un sākas sagatavošanās jauniem uzbrukumiem.
5) Paspēlē! Vajadzēja vilkt 18 .. . f8—g7 un ja 19. g3—f4, e5 : g3; 20. h2 : f4. tad pēc  20. . . . b8—a7 noteikti neizšķirts. Visi citi vilcieni paspēlē, p. p.: 18. . . . b8—a7; 19. e3—d 4, c 5 : e3; 20. d 2 :f4,  draudot 21. c3—d4; 22. f4—g5 un uzvar. 18. .. . f8—e7; 19. g3—f4,  e5 : g3; 20. h2 :f4 (draudot 21. e3—d4) e7—f6; 21. c3—b4, c 5 : a3; 22. f4—g5, h6 : f4; 23. e3 :c5 un uzvar. 18. .. . h8—g7; 19. c3—b4, c5 : a3; 20. c1—b2, a3 : c1; 21. e3—f4, c1 : g5; 22. h4 :h8 un uzvar.
6) Ja 20. . . . f8—g7; tad 21. c3—d4, c5—b4; 21. d4—c5 un uzvar.
7) Ja 21. .. . c5—b4; tad 22. d4—e5, d6—c5; 23. e5—f6, b6—a5 (Ja 23. .. . f8—g7; tad 24, f4—e5, b6—a5 [25. .. . h6—g5, tad 26. f6—e7 u. t. t.]; 24. e3—d4, c 5 : e3; 25. d 2 :f4 u. t. t.), 24. h4—g5, f8—g7 (24. .. . b4—a3; tad 25. d2—c3 u. t. t.); 25. f6— e7, g7—f6 26. e7—f8, f6 : h4; 27. d2—c3, b4 : d 2; 28.
f8 : e1 un uzvar.
8) 23. . . . h8—g7 vai f8—e7, tad 24. d2—c3 kā grib 25. c3—b4 un balto uzvara skaidri saredzama.
9) 25. .. . f8— g7; tad 26. cl—b2, c5—b4; 27. b2—a3, b4—c3; 28. d 2 : b4, b6—a5 29. b4—c5, a5—b4; 30. c5—d6, b4—c3; 31. a3—b4,c 3 : a5; 32. d6—c7 un uzvar.
10) 26. e5—d 6 nevar, jo tad 26. .. . e7—f6 un neizšķirts.
11) 30. . . . d4—c3; 31. d 2 : b4, a5 : c 3; 32. c1—b2, c 3 : al; 33. g5—h6, a1 : g7; 34. h6 : a3 un uzvar.
12) 33. . . . c3—d2; 34. g5—h6, d 2 : f4; 35. h6—g7, h8 : f6; 36. d 8 : a5 un uzvar.


Uzdevums Nr. 3.
Partijas beigas.
Lupinkovs — melnie.
Jānis Pērkons — baltie.

Baltie uzvar 8 vilcienos.

Diemžēl atbildes vairs netika publicētas laikrakstā Muitas darbinieks. Tikai trīs publikācijas bija. Sniedzam atrisinājumu.

1.e3-d4 c5:e3 2.a5-b6 a7:c5 3.c3-d4 e5:c3 4.g5-f6 e7:g5 5.h6:d6 f8-g7 6.d6-e7 g7-h6 7.e7-d8 h6-g5 8.d8:h4 X 

 

Atbildēt