8. Degumnieku turnīrs 64 lauciņu dambretē 2021

19. septembrī norisinājās jau astotais kārtējais Atklātais Degumnieku starpnovadu, starptautiskais un Jāzepa Juhneviča godināšanas turnīrs.

Bilžu galerija.

Vīriešiem:

1.Raimonds Millers 

2.Maigonis Juhnevičs

3.Kārlis Barbāns

Turnīra tabula.

3.Kārlis Barbāns 2.Raimonds Millers 1.Maigonis Juhnevičs. Degumnieku Tautas nama vadītāja Ilze Melngaile.

Sievietēm:

1.Amanda Švirkste

2.Džesika Zepa

3.Sarmīte Solovjova (par treneres darbu)

Jauniešiem:

1.Amanda Švirkste

2.Artis Lipša

3.Džeimss Jānis Zeps


N O L I K U M S

1. Mērķis un uzdevumi.
Godināšanas turnīru sarīko, lai:
 popularizētu dambretes spēli;
 godinātu Madonas novada, Degumnieku, Praulienas, Dzelzavas pagastu dambretes sekcijas
ilggadējo vadītāju un treneri Jāzepu Juhneviču;
 sekmētu dambretistu meistarības un arī jauno talantu izaugsmi;
 iepazītos ar Ošupes pagasta vēsturi, kultūru un veidotu jaunas tradīcijas
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiks 2021. gada 19. septembrī, Madonas novada, Ošupes pagasta
Degumniekos, Degumnieku tautas namā, Skolas ielā 4. Dalībnieku reģistrācija pamatturnīram
19. septembrī no plkst. 10:00 līdz 10:59. Sacensību atklāšana un sākums plkst. 11:00.
3. Vadība.
Godināšanas turnīru rīko Madonas novada Ošupes pagasta pārvalde sadarbībā ar Jāzepu
Juhneviču un turnīra galveno datora izlozes tiesnesi Gunti Skudru.
4. Dalībnieki.
Godināšanas turnīrs notiks vienā kopējā pamatturnīrā. Visi dalībnieki spēlēs vienā kopējā turnīrā,
bet apbalvoti tiks 3 labākie. Sacensības notiek ar individuālās ieskaites datora izlozi.
!!! Sakarā ar valstī noteiktajām parsībām, lai piedalītos sacensībās, ikvienam būs jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā ir pārslimojusi šo slimību vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
5. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiks 64 lauciņu dambretē pēc Šveices sistēmas 8 kārtās pamatturnīrā ar laika
kontroli 15 minūtes katram uz partiju. Turnīru vadīs ar datora izlozes palīdzību galvenais tiesnesis
Guntis Skudra, bet strīdīgās situācijas starp dalībniekiem izšķirs galvenais tiesnesis Jāzeps
Juhnevičs. Individuālajā ieskaitē vienādu punktu skaita gadījumā, papildus kritēriji sekojošā
secībā:
 Solkofa koeficients (pretinieku punktu summa atņemot sliktāko rādītāju)
 Buholca koeficients
6. Apbalvošana
1-3 vietu ieguvējus apbalvos ar piemiņas diplomiem, medaļām.
7. Sacensību norise:
2020.gada 19.septembris no plkst. 10:00 līdz 10:59 dalībnieku reģistrācija pamatturnīram;
plkst. 11:00 sacensību atklāšana, pamatturnīra sākums.
ŠIS NOLIKUMS VIENLAICĪGI IR UZAICINĀJUMS UZ SACENSĪBĀM!

Atbildēt