Radošā atskaite. V.D. Vaisera memoriāls 2021

Autors: GMI Aleksandrs Krupko (UA)

20.05.2021

16.maijā platformā playok norisinajās starptautiskais online turnīrs V.D.Vaisera piemiņai 64 lauciņu dambretē, kurā piedalījās 289 dambretisti no vairāk kā 30 valstīm! Ir pieejams Jevgenija Ivaško strīms  (kanāls vjarij).

Godalgoto vietu ieguvēji: Jurijs Anikejevs (Ukraina), Matvejs Nedbailo un Romans Ščukins (abi Krievija). Tabulasplayok I FMJD I top-50sievietes I jaunieši un meitenes.

Diagramma 1

J. Аnikejevs– R. Peščerovs

1. … c7-b6 2.a3-b4 b6-a5 3.b4-c5 f8-e7 4.e1-f2 g5-h4?? Zaudējums vienā gājienā.
[ Neizšķirts pēc: 4. … e7-d6 5.c5:e7 d8:f6 6.f2-g3 g5-h4 7.c3-d4 h4:f2 8.e3:g1 a5-b4 9.f4-e5 b4-a3 10.e5:g7 h6:f8 11.d4-c5 = ]

Diagramma 2

J. Anikejevs – А. Аgeikins

1. … d6-c5?? Ātri zaudē partiju!
[ Forsēts neizšķirts pēc: 1. … g5-h4 2.f4-e5 d6:f4 3.e3:g5 h6:f4 4.f2-g3 h4:f2 5.e1:g7 f8:h6 6.c3-b4 h6-g5 7.d2-e3 e7-f6 8.h2-g3 g5-h4 9.g3-f4 f6-e5 10.d4:f6 b6-c5 11.b4:d6 c7:g3 = ]

2.h2-g3 g5-h4 3.f4-e5 f8-g7 4.g3-f4 x

Diagramma 3

J. Аnikejevs – I. Djačenko

1. … d6-c5! 2.d4-e5 b6-a5?? Ātri zaudē partiju, bet aizsardzība melniem vēl bija!
[ 2. … f8-g7! 3.c3-b4 g7-h6 4.b4:d6 h6-g5 5.a3-b4 g5-f4 6.e5-f6 = ]

3.c3-b4 x

Diagramma 4

J. Аnikejevs – G. Šapiro

1. … d8-e7?? Zaudējums vienā gājienā!
[ Parasts neizšķirts pēc : 1. … b4-a3 2.g3-h4 e5:g3 3.h2:f4 f6-e5 4.h4-g5 e5:g3 5.c3-d4 h6:f4 6.e3:g5 c5:e3 7.d2:h2 = ]

2.a5-b6 c5:a7 3.c3:a5 b8-c7 4.d2-c3 a7-b6 5.e3-d4 x

Diagramma 5

G. Šapiro – J. Anikejevs

1.e1-d2?? Baltie laikam nepamanīja nomaiņu 2х2.
[ Baltiem vēl bija sarežģīta aizsardzība! 1.a1-b2 f6-e5 2.b2-c3 e7-f6 3.e1-d2 d8-e7 4.d2-e3 f4:d2 5.c3:e1 e5-f4 6.c1-d2! f6-e5 7.d2-e3! f4:d2 8.e1:c3 b8-a7 9.h2-g3! c5-d4 10.g1-f2 d4:b2 11.a3:c1 a7-b6 12.f2-e3 e7-f6  ( Nedrīkst ņemt kauliņu 12. … b6-c5 13.e3-f4 c5:a3 14.c1-b2 x )
13.e3-d4 e5:c3 14.b4:d2 b6-c5 15.d2-e3 d6-e5 16.e3-f4 c7-d6 17.c1-d2 e5-d4 18.d2-e3 d4:f2 19.g3:e1 f6-e5 20.e1-d2 e5:g3 21.h4:f2 d6-e5 22.f2-g3 h6-g5 23.a5-b6 c5:a7 24.d2-e3 = ]

1. … f4-e3 2.d2:f4 f6-g5 3.h4:f6 e7:e3 x

А. Аzova – J. Аnikejevs

1.g3-f4 f6-e5 2.c3-d4 e5:c3 3.b2:d4 d6-c5 4.a1-b2 g7-f6 5.b2-c3 f6-g5?! 6.f2-g3?!
[ 6.f4-e5 g5-h4 7.h2-g3 e7-f6 ( Slikti spēlēt uz aplenkumu 7. … e7-d6? 8.g1-h2! d6:f4 9.g3:e5 f8-g7 10.e5-f6 g7:e5 11.d4:f6 c5-d4 12.c3:e5 h6-g5 13.h2-g3 g5:e7 14.e5-f6 e7:g5 15.g3-f4 +- ) 8.e5:g7 h8:f6 9.g3-f4 b6-a5 10.d4:b6 a7:c5 = ]

6. … g5-h4 7.g1-f2 b6-a5 8.d4:b6 a7:c5 9.f4-e5??

Diagramma 6

[ Baltiem ir interesants plāns 9.c3-d4 c7-b6? ( 9. … c7-d6 10.d4:b6 a5:c7 11.d2-c3 d6-c5 12.c3-d4 c7-b6 13.e1-d2 h8-g7 14.f4-e5 h6-g5!! 15.g3-f4 { 15.a3-b4 c5:a3 16.g3-f4 g7-h6 17.e5-f6 b8-a7!! 18.d2-c3 d8-c7!! 19.f6:d8 b6-a5 20.d8:b6 a7:c5 21.d4:b6 a5:c7 x } 15. … d8-c7!! 16.f4:h6 e7-d6 17.f2-g3 h4:f2 18.e3:g1 d6:f4 19.d2-e3 f4:d2 20.c1:e3 g7-f6 21.h2-g3 c7-d6 22.g3-h4 b6-a5 23.d4:b6 a5:c7 Un melniem uzvarēta pozīcija. ) 10.f4-e5 d8-c7 11.d2-c3 e7-d6 12.e5-f6 h6-g5 13.f6-e7 g5-f4 14.g3:e5 d6:b4 15.f2-e3 f8:d6 16.h2-g3 h4:f2 17.e3:g1 c5:e3 18.a3:e7 a5-b4 19.e7-f8 b4-a3 20.f8-h6 e3-d2 21.e1:c3 h8-g7 22.h6:f8 b6-c5 23.f8:b4 a3:c5 = ]

9. … c5-d4 10.e3:c5 e7-d6 11.c5:e7 d8:b2 12.a3-b4 a5:c3 13.c1:a3 h6-g5 14.d2:b4 h8-g7 x

Diagramma 7

V. Zakorževnijs – R. Peščerovs

1.c1-d2! d8-e7 2.g3-h4! d6-e5 3.f2-g3! e5-d4 4.e3-f4 d4-e3 5.d2-c3! e3:g5 6.c3-d4! c5:e3 7.g3-f4 =
Baltie veica pamācošu plānu uz izglābšanos.

Diagramma 8

V. Zakorčevnijs – V. Jegorovs

1. … d8-e7 2.g3-h4 e5-f4?? Zaudē.
[ Parasts neizšķirts pēc: 2. … g5-f4 3.d4-c5 f4-e3 4.h2-g3 b8-c7 5.b4-a5 c7-d6 6.c5-b6 e3-d2 7.c3:e1 d6-c5 8.b6:d4 e5:c3 = ]

3.b4-c5 b8-c7 4.c3-b4 c7-d6 5.d4-e5 f6:b6 6.h4:a5 x

Diagramma 9

А. Švarcmans – О. Djaškovs

1. … g7-f6?? Grūti noticēt, bet tas jau zaudē.
[ Melniem vēl bija mācību neizšķirts! 1. … e5-d4!! 2.g1-h2 b8-c7!! 3.e1-d2 f8-e7 4.b2-a3 e7-f6!! 5.f4-e5 d6:f4 6.g3:c3 f6-e5 7.c3-b4 c7-d6 8.h2-g3 g7-f6 9.d2-e3 e5-d4 10.e3-f4 f6-e5 11.a5-b6 c5:a7 12.b4-a5 a7-b6 13.a5:c7 d6:b8 14.f4:d6 d4-c3 šeit bezdvēseliskā programma zīmē nulles, bet melniem vēl priekšā stāv sīksta aizsardzība. ]

2.g1-h2 c5-d4 3.b2-a3 d4-c3 4.a3-b4 e5-d4 5.b4:d2 f6-g5 6.h4:f6 d4-e3 7.f6-g7 e3:c1 8.g3-h4 c1:g5 9.h4:f6 x

Diagramma 10

V. Zakorčevnijs – J. Kondračenko

1.g1-h2 d6-e5??
[ Kaut kā jocīgi, bet pēdējais romantiķis neiraudzīja parastu neizšķirtu. 1. … c5-d4 2.e3:a7 g5:g1 3.a7-b8 f6-e5 4.b4-c5 d6:d2 5.b8:c1 = ]

2.b4:d6 e5:c7 3.c3-d4 c7-d6 4.d4-e5 f6:d4 5.h4:f6 g7:e5 6.e3:e7 х

Diagramma 11

J. Коndračenko – А. Valjuks

1.a3-b4 a5:c3 2.d2:b4! e7-d6 3.b2-c3 c7-b6 4.b4-a5! b6-c5 5.a1-b2? Izlaiž uzvaru .
[ Baltiem vienkārša uzvara trīs gājienos 5.f2-g3! c5-b4 6.c3-d4 b4-a3 7.a5-b6 x ]

5. … c5-b4 6.b2-a3 b4:d2 7.e1:c3 d8-c7 8.f2-g3 a7-b6 9.c3-d4 f6-e5 10.h4:f6 e5:g7 11.a3-b4 g7-f6 12.g3-h4 f8-e7 13.b4-c5 d6:b4 14.a5:c3 e7-d6 15.c3-b4 b6-a5 16.d4-c5 a5:c3 17.c5:g5 =

Diagramma 12

J. Коndračenko – А. Nоrvaišas

1.g1-f2 c7-d6
[ Аrunasam bija spēcīgs plāns! 1. … f8-e7!? 2.f2-g3 b6-a5! 3.c5-b6?? ( 3.g3-h4 c7-d6 4.c5-b6! { 4.a3-b4?? d8-c7 5.d4-e5 f6:b2! 6.h4:b6 a5:e1 7.c5:e7 a7:c5 8.e7-f8! e1-b4! 9.e3-d4 c5:g5 10.f8:c1 g5-f4 11.c1:g5 h6:f4 x } 4. … a7:c5 { 4. … a5:c7 5.c3-b4 c7-b6 6.b4-c5 d6:b4 7.a3:c5 d8-c7 8.f4-e5 g5-f4 9.e5:g7 h6:f8 10.e3:g5 e7-f6 11.g5:e7 f8:b4 = } 5.d4:b6 a5:c7 6.a3-b4 c7-b6 7.b4-a5 d6-c5 { 7. … d8-c7?? 8.c3-b4!! b6-c5 9.f4-e5!! x } 8.a5:c7 d8:b6 9.f4-e5 = ) 3. … a7:c5 4.d4:b6 g5-h4! 5.c3-d4 h4:f2 6.e3:g1 c7-d6! x ]

2.c5:e7 f8:d6 3.f2-g3 g5-h4 4.c3-b4 h4:f2 5.e3:g1 b6-c5 6.d4:b6 a7:c5 7.d2-c3 d8-e7 8.g1-f2 f6-e5 9.f2-g3 e7-f6 10.g3-h4 e5:g3 11.h4:f2 h6-g5 12.b4-a5 g5-h4 13.a3-b4 c5:a3 14.a5-b6 f6-e5 15.b6-a7 d6-c5 16.c3-b4 =

Diagramma 13

A. Valjuks – А. Švarcmans

1.f4-e5! d6:f4 2.e3:g5 a5-b4 3.d2-c3? Izlaiž uzvaru!
[ Baltiem pamācoša uzvara! 3.d2-e3! b8-c7 4.e3-f4! c7-b6 5.e1-f2 b6-c5 6.d4:b6 f6-e5 7.f4:d6 e7:a7 8.f2-e3! a7-b6 ( 8. … b4-c3 9.e3-d4! c3:e5 10.g5-f6 e5-f4 11.f6:h8 f4-e3 12.h4-g5! e3-f2 13.h8-a1! f2-g1 14.g5-f6 g1-h2 15.f6-g7 x ) 9.e3-d4 b6-c5 10.d4:b6 b4-c3 11.b6-a7 c3-b2 12.a7-b8 b2-a1 13.b8-e5 a1:f6 14.g5:e7 f8:d6 15.h6:f8 x ]

3. … b4:d2 4.e1:c3 b8-c7 5.c1-d2 c7-d6 6.d4-c5 d6:b4 7.c3:a5 a3-b2 8.a5-b6 b2-a1 9.b6-a7 a1-e5 10.a7-b8 e5-h2 =

Atbildēt