Uzticies, bet pārbaudi

Autors: Jurijs Kirilovs

30.03.2021

Info: https://www.facebook.com/groups/russkieshashki

GMI Jurijs Kirilovs pēta jaunākās grāmatas 64 lauciņu dambretē ar programmas TOSHA 7 palīdzību un atrod daudz kļūdas, nerunāsim jau par vecajām grāmatām, kurās ir pavisam daudz kļūdu.

1.

Šī ir pazīstama pozīcija no atklātnes “Ļeņingradas aizsardzība”, aprakstīta grāmatās: I.Kupermans, B.Kaplāns “Dambretes sākums un vidusspēle”, V. Ļitvinovičs, N.Negra “Dambretes atklātņu kurss”, O.Puuseps “Dambretes vidusspēle”, A.Kosenko “Ļeņingradas aizsardzība”, Z.Ciriks “Dambrete mana dzīve”, J.Kondračenko “Atklātņu lamatas”.
Autori uzskata, ka balto pozīcija ir bezcerīga, bet dambretes programma ToSha parāda, ka pozīcija ir neizšķirta.
1.c3-d4 f6-g5 2.b2-c3 g5-h4 3.c3-b4 b6-a5 4.d4-c5 a5:c3 5.d2:b4 g7-f6 6.a1-b2 f6-g5 7.b2-c3
a7-b6 8.c5:a7 c7-b6 9.a7:c5 g5-f4 10.g3:c7 d8:b2 11.b4-a5 b2-a1 12.e3-f4 a1-g7 13.a5-b6 e7-d6 14.b6-a7 d6-c5 15.f2-e3 g7-b2 16.c1-d2 b2-c1 17.f4-e5 f8-g7 18.e5-f6 g7:e5 19.e3-d4  neizšķirts.
Uz ko Jevgenijs Kondračenko komentē: Drīz Kirilovs atradīs, ka 1.cd4 dc5? zaudē 🙂

2.

Šī ir pazīstama pozīcija no partijas F.Kaulens – A.Šošins. Kas šajā pozīcijā varētu būt interesants.
Pēc J.Kondračenko lūguma izskatām V.Golosujeva analīzi žurnālā “Dambrete” 1981. g. Nr.7, kas arī ievietota J.Kondračenko grāmatā “Centra spēks” 1.daļa.

V. Golosujeva reabilitācija pēc 40 gadiem. Bet, kā parādīja dambretes programmas TOSHA 7 analīze, reabilitācija nedarbojās. Nekritizēsim V. Golosujevu. Ikviens to var atrast ar programmu.

1.c3-b4 f6-g5 2.g3-f4 g7-f6 3.b2-c3 f6-e5 4.b4-a5 e5:g3 5.h2:f4 h8-g7 6.a1-b2 e7-f6 7.c3-b4 b6-c5 8.d2-c3 a7-b6
9.e3-d4 c5:e3 10.f4:d2 f6-e5 ar uzvarētu pozīciju:
11.d2-e3 g7-f6 ? šis gājiens neuzvar. 12.e3-d4 b8-a7 13.c1-d2?? f8-e7 14.b4-c5 d6:b4 15.a3:c5 c7-d6 16.a5:c7 d6:b8 17.d2-e3 b8-c7 18.g1-h2 V.Golosujevs izskata tikai c7-b6?, bet uzvar 18. … g5-f4! 19.e3:g5 h6:f4 20.e1-d2 [20.b2-a3 c7-d6 21.e1-d2 d6:b4 22.a3:c5 d8-c7 x] 20. … c7-d6 x ]
19.f2-g3 = ]
[ neizšķirtu dod 13.f2-g3! b6-c5
[ ja 13. … f8-e7 14.g3-h4 g5-f4 15.e1-d2 b6-c5 16.d4:b6 a7:c5 17.d2-e3 f4:d2 18.c3:e1 e5-d4 19.g1-f2 f6-e5 20.f2-e3 d4:f2 21.e1:g3 e7-f6 22.c1-d2 h6-g5 23.d2-e3 = ]
14.d4:b6 a7:c5 15.g3-h4 g5-f4 16.e1-d2 f8-e7 17.d2-e3 f4:d2 18.c3:e1 e5-f4 19.b2-c3 f6-e5 20.e1-d2 e7-f6 21.d2-e3 f4:d2 22.c1:e3!! h6-g5 23.g1-f2 e5-f4 24.c3-d4 f4:d2 25.d4:b6 d2-c1 26.b6-a7 d6-e5 27.f2-e3 c1:f4 28.a7-b8 = ]
11…g5-f4 !!12.e3:g5 h6:f4 13.e1-d2 b6-c5 14.d2-e3 f4:d2 15.c3:e1  Analīze šeit izbeidzas, V.Golosujevs uzskatīja, ka pozīcija pēc nomaiņas ir neizšķirta. Bet uzvar  g7-f6! 16.b2-c3 f8-g7 17.c3-d4
[ja 17.f2-e3 e5-d4 18.c3:e5 f6:f2 19.g1:e3 g7-f6 20.e1-f2 f6-e5 21.f2-g3 e5-d4 22.e3-f4 d8-e7 23.g3-h4 e7-f6 x ]
17. … c5:e3 18.f2:d4 e5:c3 19.b4:d2 d6-c5 20.d2-e3 f6-e5 21.g1-h2
[ 21.e1-f2 g7-h6 x ]
[ 21.g1-f2 c7-d6!! 22.e3-f4
[ 22.c1-d2 g7-h6 23.f2-g3 d8-e7 24.e1-f2 h6-g5 x ]
22. … e5:g3 23.f2:h4 d6-e5 x ]
21. … e5-d4
[ 21. … g7-h6 ]
22.e3-f4 d4-c3
Andrejs Valjuks komentē: Malacis, Jurij! Padalījies ar materiālu no nākošās J.Kondračenko grāmatas. “Centra spēks” 1.daļa, “Precizējumi un atspēkojumi” – 2.daļa
Jurijs Kirilovs komentē: Man viņa žēl, tikai muļķi viņa grāmatas pērk. Katrā viņa grāmatā ir ļoti daudz kļūdu.Es drīz Zoom.us izveidošu raidījumu – Kļūdas Kondračenko grāmatās. Viņu nepielaidīs spēlēt IDF un FMJD. Varēs spēlēt tikai Gambler.
Aleksandrs Mojesejevs komentē: Jurij, tavas analīzes ir pilnīgi fantastiskas kā šodien, tā arī 40 gadus atpakaļ.
Jurijs Kirilovs: Tagad par mani smejas TOSHA, jo tās ir viņas fantastiskās analīzes.
3.
Grāmata ir zināšanu avots. Arī makulatūras, nakts murgu, asaru upju un psihisko diagnožu. (Karīna Vasiļjeva)
1.c3-b4 b6-c5 2.d2-c3 f6-e5 3.e1-d2 g7-f6 4.b4-a5 c5-b4 5.a3xc5 d6xb4 6.e3-f4 b4-a3 7.f4xd6 c7xe5 8.d2-e3
Šaja pozīcijā ir divas uzvaras. Pirmo uzvaru parādīja Dmitrijs Kolbs partijā pret  Zigmāru Rumbenieku Aivara Niedrīša interneta saitē 2006.gadā.  8..d8-c7!! 9.c3-d4 e5xc3 10.b2xd4 f6-g5 11.g3-f4 g5-h4 12.a1-b2 e7-f6 13.b2-c3 a7-b6 14.h2-g3 f8-e7 15.f4-e5 e7-d6 16.e5xg7 h6xf8 17.g3-f4 h8-g7 18.d4-e5 f8-e7 19.e3-d4 d6-c5 20.f2-e3 c5-b4 21.c1-d2 e7-d6 22.g1-h2 b8-a7 23.h2-g3 h4xf2 24.e3xg1 a3-b2 25.c3xa1 d6-c5 26.a5xc3 c5xc1 x
Otro – programma TOSHA  7 [ 8.. h6-g5! 9.c3-d4 e5xc3 10.b2xd4 g5-h4 11.a1-b2 h8-g7 12.e3-f4
d8-c7 13.f4-g5 c7-b6 14.a5xc7 b8xd6 15.g5-h6 d6-e5 16.b2-c3 e7-d6 17.f2-e3 h4xf2 18.e3-f4 e5xg3 19.g1xe3 g3-f2 20.e3xg1 a7-b6 21.g1-f2 f8-e7 22.h6xf8 d6-c5 23.f8xb4 a3xg1 X
B.Družiņins grāmatā “Variāciju kurss ar sākotnējo gājienu izlozi un pozīciju” raksta, ka uzvar gājiens 8..b8-c7,
bet patiesībā šis gājiens neuzvar. TOSHA 7 atrod neizšķirtu pēc 8.e3-f4 e7-d6 9.c3-d4 e5xc3 10.b2xd4
datorprogrammu partijā bija  11…h6-g5 12.f4xh6 d6-e5 12.g3-h4?? E5:C3 un melnie uzvarēja.
[TOSHA 7 parāda, ka vajadzēja spēlēt 12.d4-c5! c7-b6 13.a5xc7 d8xd4 14.g3-h4 d4-e3 15.f2xd4 e5xc3 16.g1-f2 a7-b6 17.h2-g3 f6-e5 18.f2-e3 c3-d2 19.e3-d4 e5xc3 20.c1xe3 b6-c5 21.g3-f4 h8-g7 22.f4-e5 a3-b2 23.h4-g5 b2-c1 24.e3-d4 c5xe3 25.e5-d6 e3-d2 26.d6-e7 f8xd6 27.h6xa3 d2-e1 neizšķirts.
[B.Družiņins izskata 9.c3-d4,kas patiesībā zaudē e5:c3 10.b2:d4 f6-g5 11.a1-b2 h8-g7 12.g3-f4 g5-h4 13. d4-c5 g7-f6 14. H2-g3 f6-g5 X
Labāk spēlēt  13.f4-e5 e7-f6 14.h2-g3 f8-e7 15.g3-f4 c7-b6 16.a5:c7 d8:b6 17. e5-d6 e7:c5 18. b2-c3 b6-a5 19.D4:b6 a5:c7 X
uzvar arī  13… e7-d6 14.e3-f4 d8-e7 15.d4-c5 d6:b4 16.a5:c3 e7-f6 17.c3-d4 f8-e7 18.f2-g3 h4:f2 19.g1:e3 c7-b6 20.e5-d6 e7:c5 21.b2-c3 b6-a5 22.d4:b6 a5:c7 x ]

4.

Z.Ciriks “Dambrete mana dzīve”, M.Fazilovs “Manas izmeklētās partijas”. Šīs gramatas sarakstītas, kad vēl nebija datorprogrammas.
Bet J.Kondračenko “Atklātņu lamatas”, kad programmas ir jau pieejamas.
visās šajās gramatās nav parādīta uzvara.
Šī pozīcija ir no partjas Z.Ciriks – Ž. Spektors, kas izspēlēta simultānspēles laikā 1968.gadā Harkovā – Atteiktā Bodjanska spēle.
1.a3-b4 f6-g5 2.b4-c5 d6xb4 3.c3xa5 b6-c5 4.g3-f4 g7-f6 5.b2-c3 h8-g7 6.a1-b2 e7-d6 7.c3-d4 f8-e7 8.d4xb6 a7xc5 9.d2-c3
[Nevar  9.b2-c3 , jo seko kombinācija c7-b6 10.a5xe5 f6xb2 11.c1xa3 c5-d4 12.e3xc5 g5xc1 ar uzvaru]
9. … c5-b4 10.e1-d2 g5-h4 11.f4-g5 h6xf4 12.e3xg5 f6-e5? [pēc 12…g7-h6 neizšķirts.] 13.g5-f6 melnie rēķinājās ar
[ 13.g5-h6 e5-f4 14.h6xf8 f4-g3 15.h2xf4 d6-c5 16.f8xd6 c7xe1 17.g1-f2 e1xg3 18.c3-d4 c5xe3 19.d2xh2 b4-a3 ar neizšķirtu, bet viņus gaidīja pārsteigums – graujoša kombinācija, pēc kuras baltie ar precīziem gājieniem galotnē sasniedz uzvaru]
13. … e7xg5 14.a5-b6! c7xa5 15.c3-d4! e5xa1 16.c1-b2 a1xg3 17.h2xa3 h4-g3 18.a3-c5! b8-c7 19.c5-a3! c7-b6 20.a3-f8 d8-c7 21.f8-e7! 2-0
Tie bija Z.Cirika komentāri.
Bet S.Čerkovs – J.Krjukovs, 1977.gada neklātienes Pasaules  čempionāta partija parāda, ka uzvara meklējama pēc  10.c3-d4! b4-c3 11.f2-g3 c3xa1 12.g3-h4 a1xg3 13.h2xf4 b8-a7 14.g1-f2 a7-b6 15.e1-d2 2-0
[ ja 10. … b4-a3 11.f2-g3 g5-h4 12.b2-c3 h4xf2 13.e1xg3 f6-g5 14.g3-h4 g7-f6 15.h2-g3 b8-a7 16.g1-h2 a7-b6 17.c1-d2 f6-e5 18.d4xf6 b6-c5 19.f6-g7 h6xf8 20.h4xf6 e7xg5 21.f4xh6 d6-e5 22.c3-b4 c7-d6 23.d2-c3 Х]
[ 22. … c5-d4 23.e3xc5 a3-b2 24.c5-b6 Х ]
5.
J.Kondračenko “Atklātņu lamatas”.
1.a3-b4 b6-a5 2.e3-d4 f6-g5 3.d4-c5 Partijā  К.Ibrahimovs- J.Frolovs  № 29 reitinga turnīrs tika izdarīts uzvarošais gājiens
3…g5-f4! 4.g3xe5 d6xf4 ar vieglu uzvaru,
bet pēc g5-h4 4.d2-e3 g7-f6?! 5.e3-d4! f6-g5 6.c1-d2 c7-b6 ТОSHА 7 !! J.Kondračenko raksta, ka pēc 7.d2-e3 jau ir melniem slikti,
bet melnie varēja uzvarēt
7.. d8-c7! 8.g3-f4 h4-g3 9.f2:d8 d6-e5 Х
Ja 8.b2-a3 e7-f6 9.c5:e7 f6:d8 10.g3-f4 c7-d6 X
Ja  10.a1-b2 c7-d6 11.d4-c5 b6:d4 12.e3:e7 f8:d6 13.g3-f4 g5:e3 14.f2:d4 h6-g5 15.e1-d2 g5-f4 16.g1-f2 h8-g7 17.d4-e5 f4-e3 X
Pēc 8.b4-c5 f8-e7 x
Partijā R.Vitenbergs – M.Bolotovskis bija, pēc kuras arī vadījās J.Kondračenko, 7..h8-g7 8.g3-f4 g7-f6 9.b2-a3 d6-e5? 10.f4xd6 d8-c7 11.d4-e5!! f6xb2 12.a3xc1 a5xc3 13.c1-b2 b6xd4 14.e3xc5 c7xe5 15.b2xd8 X.
J.Kondračenko komentē: J.Ivaško savā kanālā uzvaru 7…dc7 jau parādīja pāris mēnešus atpakaļ.
J.Kirilovs komentē: Man nav nekādu pretenziju, šo un citas kļūdas es atradu jau daudz agrāk, kad nopirku tavējo grāmatu, bet nepublicēju, jo negribēju likvidēt tavu ienākuma avotu. Bet tu mani jau esi nokaitinājis ar savām kļūdām, tā kā cieties Ženja.

6.

J.Kondračenko “Atklātņu lamatas”.
1.c3-d4 b6-a5 2.b2-c3 a7-b6 3.a1-b2 d6-c5 4.a3-b4 c5xa3 5.d4-e5 f6xd4 6.e3xa7 h6-g5 7.c3-d4 g5-h4 8.b2-c3 g7-f6 Pēc J.Kondračenko analīzes šis gājiens jau uzvar.
Bet kā viņš domā uzvarēt pēc  9.d2-e3! e7-d6! 10.g3-f4 d8-e7! 11.e1-d2 d6-e5 12.f4:d6 c7:e5 13.d4-c5 h8-g7 14.c3-b4 a5:g3 15.h2:d6 neizšķirts.
[ ja 10. … a5-b4 11.c3:a5 d6-e5 12.f4:d6 c7:c3 13.e1-d2 c3:g3 14.h2:f4 neizšķirts ]

7.

J.Kondračenko “Atklātņu lamatas”.
1.g3-f4 b6-a5 2.h2-g3 c7-b6 3.g1-h2 d8-c7
tā bija 2010.gada ātrspēles partijā J.Kondračenko – V.Dašuks.
Tagad izlīdzinājums nav redzams, raksta grāmatas autors. Un pieved gājienus.
4.g3-h4 d6-c5 ?
5.c3-d4 c7-d6 6.b2-c3 c5-b4 7.a3:c5 d6:b4 8.a1-b2 b4-a3
[protams viņš redz, ka pēc 9.d4-c5 b6:d4 10.e3:c5 nevar spēlēt 10.. b8-c7 un pēc  11.h2-g3 c7-d6 var izdarīt kombināciju 12.c3-d4 d6:b4 13.d4-e5 f6:d4 14.d2-c3 b4:d2 15.c1:c5 a3:g5 16.h4:d8 ar uzvaru. ]
[protams, viņš nevarētu atrast uzvaru, ja melnie nospēlētu  10. … f6-e5 11.f4:d6 e7-f6 12.f2-e3 f6-g5 13.h4:f6 g7:c7 14.c3-d4 c7-b6 15.b2-c3 h8-g7 16.e3-f4 g7-f6 17.h2-g3 f8-e7 18.e1-f2 b8-c7 19.f4-e5 c7-d6 20.e5:c7 b6:d8 21.g3-f4]
partijā bija 9.f2-g3 b6-c5 10.d4xb6 a5xc7 11.e3-d4 šis gājiens izlaiž uzvaru ,{kurš būtu pēc 11. C3-D4 cb6 12.b2-c3 b8-c3 13 .D4-C5X } a7-b6?{ pēc 11… c7-b6 vai 11…e7-d6 būtu neizšķirts.}
12.d4-c5! b6xd4 13.c3xe5 f6xd4 14.b2-c3 d4xb2 15.d2-c3 b2xd4 16.c1-b2 a3xg5 17.h4xe3 Х.
Bet melnie neizšķirtu panāktu, ja būtu nospēlējuši 4.D6-E5 5.f4:d6 e7:c5 6.c3-d4 h6-g5 7.h2-g3 c7-d6 8.g3-f4 g7-h6 9.f2-g3a5-b4 10.b2-c3 b6-a5 11.d4:b6 a7:c5 12.c3-d4 b8-a7 13.d4:b6 a7:c5 14.a1-b2 h8-g7 15.b2-c3 d6-e5 16.f4:d6 c5:e7 17.a3:c5 g5-f4 18.g3:e5 f6:b6 19.c3-b4 a5:c3 20.d2:b4 b6-c5 neizšķirts.
Nav uzvaras pēc 9…d6-e5! 5.f4xd6 e7xc5 6.c3-d4 h6-g5 7.h2-g3 c7-d6 8.g3-f4 g7-h6 9.b2-c3 f6-e5 10.h4:f6 e5:g7 melniem nedaudz sliktāk, bet pozīcija ir neizšķirta.

8.

J.Kondračenko “Atklātņu lamatas”.
Pazīstama pozīcija no  “Atteiktā ķīļa”
1.c3-d4 b6-a5 2.b2-c3 a7-b6 3.g3-f4 f6-g5 4.h2-g3 g5-h4 5.c1-b2 b8-a7? J.Kondračenko zīme 6.g1-h2!
20. gadsimtā spēlē tā 6…b6-c5 7.d4xb6 a7xc5 8.f4-e5! d6xf4 9.g3xe5 un baltie taisa neizšķirtu.
Bet 21. gadsimtā var spēlēt arī tā  6…h6-g5!
7.f4xh6 d6-c5 labākais balto plāns ir  8.d4-e5 un pēc  c5-d4 9.e3:c5 b6:f6 10.c3-d4 c7-b6 11.f2-e3 h4:f2 12.e3:g1 šajā pozīcijā, kurš labāk māk spēlēt, tas arī var uzvarēt.
Pēc 8.g3-f4 g7-f6 9.f4-e5 e7-d6 10.e5:g7 h8:f6 11.f2-g3 h4:f2 12.e1:g3 f8-e7 13.g3-h4 c5-b4 14.a3:c5 d6:b4 15.b2-a3 c7-d6 16.a3:c5 d6:b4 17.h4-g5 f6:h4 18.h6-g7 e7-f6 19.g7:e5 d8-e7 20.e5-d6 e7:c5 21.d4-e5 b4-a3 22.e5-f6 a3-b2 neizšķirts.
Ja spēlē 13.g3-f4
f6-g5 14.h6-g7 e7-f6 15.f4:h6 f6:h8 16.h2-g3 d6-e5 17.d4:f6 d8-e7 18.f6:d8 c5-b4 19.a3:c5 b6:h4 20.d8:b6 a7:c5 21.d2-e3 c5-b4 22.c3-d4 h4-g3 23.b2-a3 g3-h2 24.a3:c5 h2-g1 25.a1-b2 g1-h2 26.b2-a3 a5-b4 27.c5-b6 b4-c3 28.d4:b2 h2-g1 neizšķirts.
11.h2-g3
d8-e7 12.g3-f4 f6-g5 un pēc  13.f4-e5 un  14.d4-e5 paliek maz kauliņu ar neizšķirtu.  Arī pēc  13.c3-b4 līdzīga pozīcija.

9.

А.Savenoks savā grāmatā   “Lidojošā spēle” raksta, ka baltiem neizšķirts vairs nav redzams.
Bet pēc  1.e3-f4! c7-b6 2.f2-e3 b6-a5 3.g1-f2 d8-c7
4.h4-g5 f6xh4 5.a3-b4 c5xc1 6.c3-b4 a5xc3 7.e3-d4 c1xh6 8.d4xe1 a7-b6 9.e1-c3 1/2-1/2

10.

Šai pozīcijai nav konkrētas izcelsmes.

Melno pozīcija izskatās briesmīga, kur viņiem iet? Tā droši vien  domā daudzi dambretisti, un es tajā skaitā. Bet melniem atrodas lieliska aizsardzība.
Un tikai pec  33 sekundēm ТОSHА 7 atrod neizšķirtu. Bet tas ir uz jaudīga datora, uz vāja tikai pēc 6 minūtēm.
1. … f6-e5!! 2.a5-b6
[ 2.e3-d4 c5:e3 3.f2:h8 h4:f2 4.g1:e3 d6-c5 5.b4:d6 c7:g3 = ]
2. … c7:a5 3.e3-d4 c5:e3 4.f2:h8 g5:e3 5.g3-f4 e3:g5 6.c1-d2 d8-e7 7.b4-c5 d6:b4 8.a3:c5 g5-f4 9.h8-d4 h4-g3 10.a1-b2 h6-g5 11.d4-h8 g5-h4 12.h8-d4 g3-h2 13.d4-e3 f4-g3 14.e3-h6 g3-f2 15.g1:e3 e7-d6 16.c5:e7 a5-b4
[ zaudē 1. … d6-e5 ?? 2.f4:d6 c5:e7 3.c3-d4 e7-d6 4.c1-b2 d6-e5 5.g1-h2 e5:c3 6.b2:d4 d8-e7 7.g3-f4 e7-d6 8.b4-c5 d6:b4 9.a5:c3 a7-b6 10.a3-b4 b6-a5 11.b4-c5 c7-d6 12.c5:e7 f6:d8 13.f4-e5 g7-f6 14.e5:g7 h6:f8 15.h2-g3 f8-g7 16.g3-f4 g7-h6 17.d4-c5 d8-e7 18.c3-d4 ]

11.

Melniem ir draudīgs centrs. Šī partija ir no N.Stručkova – N.Makarova 2021.gada Krievijas komandu čempionāta ātrspēlē.
Analīze veiktā pēc J.Kondračenko lūguma. Baltiem ir vienīgais neizškirts.
1.a1-b2 a7-b6 2.c3-b4 d6-e5 3.f4:d6 c7:e5 4.b2-c3 e5-f4 5.e3:g5 h6:f4 6.c3-d4 b6-a5 7.b4-c5 b8-a7 8.g1-h2 f8-g7 9.e1-f2 f4-e3 10.h4-g5 f6:h4 11.d4-e5 e3:g1 12.e5-d6 g1:b6 13.d6:h6 b6-d4 14.h6-f8 neizšķirts .
Zaudē 1.с3-b4 ?? tā bija arī partijā
… d6-e5 2.f4:d6 c7:e5 Šeit Stručkovs piedāvāja neizšķirtu . 3.e3-f4 e5:g3 4.h4:f2 a7-b6 5.a1-b2 b6-a5??
5 …b6-a5 ?? Šeit vajadzēja  5.h6-g5
6.b2-c3 6. b6-a5 7.b4-c5 g5-f4!! x
[ 6.b4-a5 b6-c5 7.b2-c3 f6-e5 x ]
[ 6.f2-e3 b6-a5 7.b4-c5 f6-e5 x ]
[ 6.f2-g3 f6-e5 x ]
Partijā sekoja.
6.b4-c5 f6-e5 7.b2-c3?
[ neizsķirtu deva 7.f2-g3 h6-g5 8.g3-h4 g5-f4 9.b2-c3 e7-f6 10.a3-b4 f4-e3 11.c5-b6 a5:c7 12.e1-f2 c7-d6 13.f2:d4 e5-f4 14.d4-c5 f6-e5 15.c5:e7 f8:d6 16.g1-f2 = ]
7. … h6-g5
[ uzvarēja 7. … e5-f4!! ]
8.g1-h2
[ un atkal neizšķirts bija pēc 8.f2-g3?? ]
8. … g5-f4 9.a3-b4 e7-f6 Х
šī pozīcija sanāca arī J.Vjazņikova – O.Daškova 2010.gada Eiropas čempionāta partijā pēc sākotnējiem gājieniem:
1.e3-d4 f6-g5 2.f2-e3 g7-f6 3.g3-h4 d6-c5 4.h2-g3 e7-d6 5.g3-f4 f6-e5 6.d4xf6 g5xe7 7.c3-d4 h8-g7 8.b2-c3 g7-f6 9.c3-b4 b6-a5 10.d4xb6 a5xc3 11.d2xb4 c7xc3 12.c1-d2 d8-c7 13.d2xb4
d6-e5 14.f4xd6 c7xe5 15.e3-f4 e5xg3 16.h4xf2 a7-b6 17.a1-b2 b6-a5 18.b4-c5 f6-e5 19.e1-d2?? { neizšķirts pēc f2-g3 !} h6-g5 20.g1-h2 f8-g7 21.d2-c3 e7-f6 22.a3-b4 b8-a7 23.b2-a3 g5-f4 24.c5-d6 e5xc7 25.b4-c5 c7-b6 Х

Atbildēt