Pēteris Freidenfelds

Pēteris Freidenfelds (dzimis 1935.gada 20.martā ) ir viens no dambretes pamatlicējiem Latvijā. Labākā Latvijas 100 lauciņu dambretes un viena no labākajiem pasaulē Andra Andreiko treneris. Neskaitāmu citu sporta meistaru, arī  starptautisko meistaru Uģa Laimītes un Roberta Misāna treneris. Kā treneris dambretē ieviesis psiholoģisko spēli, ko pirmo reizi savā spēļu praksē pielietoja Andris Andreiko. Ilgstoši ir vadījis Latvijas dambretes federāciju. Prezidents Latvijas asociācija Domāšanas attīstība.  Dambretes popularizētājs. 2018.gadā dambretes sporta laureātā tika apbalvots ar pateicību par mūža ieguldījumu dambretē.

Attēls no 2018.gada dambretes sporta laureāta (info: https://www.pratalaiks.lv/).

Prezidents Latvijas asociācija Domāšanas attīstība.Biedrības darbības uzdevumi ir:
3.1.1. popularizēt intelektuālās attīstības labākos sasniegumus un to nozīmi sabiedrībā;
3.1.2. veicināt domāšanas attīstības dažādību, t.sk. ar prāta sporta palīdzību;
3.1.3. izstrādāt un izplatīt programmas un projektus jaunu domāšanas tehnoloģiju un prāta sporta ieviešanai un attīstībai;
3.1.4. izstrādāt un dot priekšlikumus domāšanas attīstības pasākumiem Latvijas izglītības sistēmas pilnveidošanai;
3.1.5. sadarboties ar organizācijām un privātpersonām domāšanas un prāta sporta attīstības jomā;
3.1.6. pārstāvēt Biedrības un tās biedru intereses sadarbībā ar tiem radniecīgām organizācijām, valsts, pašvaldību un citām institūcijām;
3.1.7. piedalīties un organizēt Biedrības darbības mērķim atbilstošus informatīvos un izglītojošos pasākumus, sacensības, konkursus, ‘konferences, izstādes, veikt citas līdzīga rakstura aktivitātes.

Kā arī valdes priekšsēdētājs biedrībā “Prāta attīstības centrs”.  Prāta spēļu ‘Zemgale” organizētājs, kuras notiek Dobeles pilsētā. Meistarkandidāts 64 un 100 lauciņu dambretē. daudzu turnīru medaļnieks. Augstākus sasniegumus gūt vien traucējis laika trūkums. Latvijas PSR nopelniem bagātais treneris.

Attēlā Pēteris Freidenfelds (pa kreisi) ar Andri Andreiko. 1970.gads.

Interviju ar Pēteri Freidenfeldu var noskatīties Youtube kanālā (info:https://www.pratalaiks.lv/).

Atbildēt