Aleksandrs Savins.V.Berlinkova, A. Rokitnicka grāmatas “Baltkrievu meistaru dambretes partijas” partiju analīze. 2.daļa.

2021.gada februāris

Info:Krievijas dambretes federācijas vēstnesis Nr.2 (48) 

GMI Aleksandra Savina analītiskais materiāls pēc V.Berlinkova, A. Rokitnicka grāmatas “Baltkrievu meistaru dambretes partijas”. Iepriekšējo šīs grāmatas partiju analīzi A.Savina izpildījumā var meklēt Krievijas dambretes federācijas vēstnesī Nr.1 (47).

G.Hackēvičs – B.Agašins (Minskas čempionāts, 1966. g.) 58.lpp.

1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.gf4. Tiek norādīts šāds variants: 3…fg5 (Partijā tika izdarīts gājiens 3…ba5.) 4.de5 bc7? 5.ab4 c:a3 6.ed4 g:e5 7.cb4 d:f4 8.b:b8 ar uzvaru. Bet turpināsim spēli. 8…bc5 9.b:g3 gf6 10.gb8 ed6 11.b:g7 h:f6

Ar sliktāku, bet aizsargājamu pozīciju.*

*Krievijas dambretes federācijas vēstneša redakcijas piezīme.

Tomēr melno pozīcija pēc 12.hg3 ir zaudēta. Melniem nav pietiekoši labas aizsardzības. Piemēram: 12…fe5 13.ab2 fe7 14.fe3 dc7 15.ef4! cd6 16.de3 ef6 17.bc3 ab6 18.gh2 ba5 19.gh4 e:g3 20. h:f4 fe5 21.ed2 e:g3 22.h:f2 hg5 23.fg3 gh4 cb4 25.ed4X.

Grakovičs – Kačerovs (PSRS pusfināls, 1963.g.) 58.lpp.

19.gh4? Zaudē (vajadzēja spelēt 19.bc3=). 19…de5 20.bc3 cd6 21.gh2 fg7? Izlaiž uzvaru. Uzvarēja 21…bc7! 22.hg3 fg7 23.gf4 e:g3 24.h:f2 de5 25.fg3 cd6 26.gh4 gh6 27.ef2 ef4x. 22.ef2 ba5? Zaudē dēļ kombinācijas 23.cb4!! Melnie padevās. Kļūdainā gājiena 22….ba5? vietā vajadzēja spēlēt  22…dc5 23.fg3 gh6 24.gf4

[24.ef4? c:e3 (Var arī 24…g:e3 25.d:b4 a:e3 26.gf4 e:g5 27.hg3 bc7 28.cd2 cd6 29.de3 ba5 30.gf4 dc5X) 25.f:d6 bc5 26.d:b4 a:c5 27.d:f4 g:e3 28.cd4 ef2X]

24….e:g3 25.h:f2 (25.hf4? ba5 26.d:b6 a:c7 27.cd4 cd6X) 25…gf4 26. e:e7 g:g1 27.ed8 ba5 28.df6=

Feigins – Futornijs (Baltkrievijas PSR čempionāts, 1963.g.) 59.lpp.

1.cd4 dc5 2.gh4 cd6 3.hg3 ba5 4.db6 ac7 5.ab4 fe5 6.ef4 ed4 7.ba5 ab6 8.de3 bc5 9.ba3 gf6 10.ab2?

Norādīts, ka šis gājiens zaudē dēļ upura 10…dc3 11.b:b6 ba7. Bet tas nav pareizi. 12.ed2

[Labāk spēlēt 12.gh2 a:c5 13.fe5! Kādu sitienu izvēlēties?

A) 13…d:d2 14.e:c3 fe5 15.cb4 (15.fe3? cd4 16.e:c5 ef4 17.g:e5 ed6 18.c:e7 d:b2X) 15….ed6 16.fe3 hg7 17.cd2 gf6 18.dc3 fg7 19.gf4 e:g3 20.h:f2 (20.h:f4? cb6X) 20…fe5 21.fg3 (21.hg3 de7 22.ef4 cd4 23.bc5 d:b6 24.gh4 e:b4 25.a:a7 gf6 26.ab8 fe5 27.ba7 ef6 28.ab8 ed4 29.ab6 c:a5 30.b:c3 hg5 31.c:g7 ab4 32.h:f6 bc3=) 21…gf6 22.gh4 cb6 23.a:c7 d:b6 24.ba5 hg5 25.a:c7 d:b8 26.hg3 cd4 27.e:c5 gf4 28.cd4 f:h2 29.hg5=.

B) 13…f:d4 14.ab4 (14.ed2 de5 15.ef4 ed6 16.fe3 d:f2 17.g:e1 e:g3 18.hf4=) 14…c:a3 15.e:c5 d:b4 16.a:c3 cb6 17.gf4 ef6 18.fe3 fg7 19.ed2 fg5 20.h:f6 g:g3 21.h:f4 hg7=].

12…a:c5 13.hg5? Zaudē.

[Vajadzēja upurēt citu kauliņu 13.ab4! c:a3 14.gh2 fe5 15.fg5 h:f4 16.e:g5 dc5 (16….cb6 17.a:c7 d:b8 18.fe3 ed4 19.e:c5 ef6 20.g:e7 f:b4 21.hg5 de7 22.gh4 ed6 23.gf6 bc7 24.hg5 cb6 25.de3 (25.gh6 bc3 26.d:b4 a:c5=) 25…bc3 26.gh6 bc5 27.hg7 cb2 28.hg3 de5! 29.f:b6 h:f6=) 17.fe3 ed4 18.ef4 (18.gh6 d:f2 19.g:e1 cd4=) 18….de3 19.dc3 cd4 20.c:e5 ed2 (20…ab2? 21.f:d2 ba1 22.gf6 e:g5 23.h:f6 cd6 24.e:c7 d:b6 25.a:c7 a:g7 26.cd8X; 20…ed6 21.f:d2 d:h6 22.dc3 fg7 23.gf4 gf6 24.cd4 cb6 25.a:c7 d:b6 26.hg3 ba5 27.fe5 hg5 28.e:g7 h:f6=) 21.c:e3

21…ef6 (21….ab2 22.gf6 e:g5 23.f:h6 ba1 24.ed6 c:e5 25.ab6 ef4 =; 21.cd6? 22:e:c7 d:b6 23.a:c7 ef6 24.g:e7 f:b8 25.hg5 ab2 26.gh6 bc7 27.fe5 cb6 28.ed4 ba5 29.dc5x) 22.e:g7 h:f6 23.g:e7 d:f6 24.fg5 ab2 25.g:e7 f:d6 26.gf4 dc5 27.fg5 ba1 28.ef4 utt.=].

13…f:h4 14.gh2 fg7 15.cb2 (Neglābj 15.ab4 c:a3 16.ed4 gf6 17.fe5 d:f4 18.g:g7 h:f8 19.hg3 cb6 20.a:c7 d:b6 21.gf4 hg7x).

15…gf6? Uzvarēja 15…ef6! 16.fg5 h:f4 17.e:e7 d:f6 18.gf4 fe5 19.fe3 e:g3 20.h:f4 gf6 21.fg5 fe5 22.gh6 hg3 23.ef4 gh2 24.fg5 ef4 25.g:e3 de5 26.bc3 cb4 27.a:c5 hg1 28.ef4 e:g3 29.ab6 c:a5 30.cd6 g3-f2 31.de7 gh2 32.ed8 fg1x.

16.fg5 h:f4 17.e:g5? Zaudē. Neizšķirts bija pēc 17.g:g7 h:f6 18.ef4 cd4 (18…fe5 19.hg3 ef6 20.fg5 cb6 21.a:c7 d:b8 22.g:e7 d:f6 23.de3 fg5 24.bc3 cd4 25.e:c5 gf4 26.cd4=) 19.bc3 d:b2 20.a:c1 dc5 21.dc3 ed6 22.fe3 hg3 23.fg5 f:h4 24.h:f4 cb4 25.cd4 ba3 26.dc5 d:b4 27.a:c3 de7 28.ed4 ed6 29.cd2 cb6 30.de5 dc5 31.ef6 ba5 32.fg7 cd4 33.c:e5 ab2=.

Zaudē 10.cb2?, jo dc3 11.b:b6 ba7 12.gh2 ac5. Tagad draud cd4 и fg5. Vajag atgriezt kauliņu: 13.ab4 c:a3 14.ed2 fe5 15.fg5 (15.dc3 ef6 16.ed4 cb6 17.a:c7 d:b6 18.hg5 f:h4 19.d:f6 fg7 x) 15….h:f4 16.e:g5 dc5 17.gh6 (17.fe3 ab2 18.a:c3 ef4 19.g:e5 cd4 20.e:c5 ed6 21.c:e7 d:b2x) 17…ed6 8.fe3 ed4 19.dc3 d:f2 20.g:e1 cb4 x. Bet, ja atgriež citu kauliņu 13.hg5 f:h4 14.ed2, tad 14…hg7 15.ab2 ef6 16.fg5 h:f4 17.e:e7 d:f6 18.gf4 fe5 19.fe3 e:g3 20.h:f4 gf6 21.fg5 de5 22.g:e7 f:d6 23.bc3 ed4 24.c:e5 d:f4 25.e:g5 h:f6 26.dc3 fg5 27.ab4 c:a3 28.cd4 ab2x.

G.Hackēvičs – V.Poljanskis (Baltkrievijas PSR čempionāts, 1965.g.) 64.lpp.

1.cd4 dc5 2.bc3 ed6 3.gf4 fe7 4.hg3 ba5 5.db6 ac5 6.cb4 ac3 7.db4 fe5 8.ab2 ef6? Zaudē.

Vajadzēja spēlēt 8…cb6 9.ba5 ef6 10.a:c7 d:b6 11.bc3 ba5 12.gh4 (12.gh2 fg5 13.gh4 e:g3 14.h:f6 g:e5 15.h:f4 e:g3 16.f:h4 hg7 17.cd2 gf6 18.ef4 fe5 19.de3 e:g3 20.h:f2 de5 21.ef4 e:g3 22.f:h4 bc7 23.ef2 cd6 24.fe3 de5 25.ef4 e:g3 26.h:f2 hg5 27.fe3 gh4 28.ef4 ab4 29.c:a5 cd4=) 12…e:g3 13.ed2 g:e1 14.ed4 c:e3 15.d:f4 e:b4 16.a:g5 bc7 17.cd2 ab4 18.gf2 ba3 19.dc3 cd6 20.fe5 h:f4 21.e:g3 gf6 22.fe3 hg7 23.ed4 de5 24.gf4 e:g3 25.h:f2 gh6 26.dc5 fe5 27.cb6 ed4 28.c:e5 ab2=.

9.bc3 cb6

(9…ed4 10.c:e5 f:d4 11.ba5 dc3 12.cd2 gf6 13.d:b4 fe5 14.gh4 e:g3 15.gh2 hg7 16.h:f4 gf6 17.fg3 fe5 18.ed4 e:c3 19.b:d2 cd4 20.ef2 х)

10.ba5 ba7 11.a:c7 d:b6 12.gh2 fg5 13.gh4 e:g3 14.h:f6 g:e5 15.h:f4 e:g3 16.f:h4. Baltie precīzi noved partiju līdz uzvarai: 16…hg7 17.ef4 gf6 18.cd2 fe5 19.de3 e:g3 20.h:f2 hg5 21.fg3 de5 22.gh4 cd4 23.h:f6 d:b2 24.a:c1 e:g7 25.ed2

25….bc5 26.dc3 ab6 27.cb2 ba5 28.ba3 gf6 29.ef4 ab4 30.c:a5 cd4 31.fe5 fg5 32.e:c3 gf4 33.ab6 fe3 34.ba7 ef2 35.ab4. Melnie padevās.

 

Atbildēt