Kā Ziemas kausa finālā varēja nospēlēt neizšķirti pret Gunti Valneri

  1. Pēteris Kripans – Guntis Valneris 0-2

Baltie nospēlēja 7.ef2?. Vajadzēja spēlēt 7.bc3 cb4 8.a:c d:b 9.ab2 ba3 10.hg5 a:c 11.cb4 a:e 12. f:f h:f 13. f:h6 ca3 14.e:g =

Guntis Valneris – Pēteris Kripāns 2-0

Melnie nospēlēja 8…cb6?. Vajadzēja 8…gf6 9. fg5 h:f 10.g:g h:f 11. ef4 cb6 =

Guntis Valneris – Laimonis Zālītis 2-0

Melnie nospēlējā 19… fg5?. Vajadzēja spēlēt 19….fe3 20.dc5 cb6 21.f:d ba5 22.cb6 a:c 23.ba5 ed6 24. ab4 fe5 25. d:f dc5 =

Laimonis Zālītis – Guntis Valneris 0-2

Baltie nospēlēja 15.cb4?. Vajadzēja 15.ef4 g:e 16. ef6 hg3 17.f:h ef2 18.g:e hg1 19. fe7 cd6 20. ed8 ba5 =

Klāvs Norenbergs – Guntis Valneris 0-2

Baltie nospēlēja 7.bc5?. Vajadzēja 7.ba5 bc5 8. fg3 fe5 9. ed2 =

Guntis Valneris – Klāvs Norenbergs 2-0

Melnie nospēlēja 12…ba3?. Vajadzēja 12….fe5, lai varētu iesaistīt spelē atpalikušo kauliņu h8. Pēc tam uz jebkuru balto gājienu melnie spēlē hg7. Pēc 13. b2a3 seko nomaiņa. Tagad spēle ir  zaudēta.

Guntis Valneris – Raimonds Millers 2-0

Melnie nospēlēja 23…ef4?.  Vajadzēja 23….ed4 24.cb2 ed6 25.ba7 de5 26. ba5 ef2 27. e:g  dc3 28.  b:d e:c =

Raimonds Millers – Guntis Valneris 0-2

 

Baltie nospēlēja 7.gf2?. Vajadzēja 7.fg5 ar līdzīgu pozīciju.

Guntis Valneris – Kristers Lapiņš 2-0 

Melnie nospēlēja 10…de5?. Šis gājiens jau zaudē. Vajadzēja spēlēt 10….gf6 utt., piemēram, 11.ab2 ab6 12.gf4 ba5 13.bc3 cb4 utt.

Baltiem bija tāds pārsvars, ka pat nebija nepieciešams veikt uzvarošu kombināciju 14.ed4 c:e 15.cd2 e:c 16.cd4 e:c 17.gf4 X ar sarežģītu galotni:

Bet vienkārši nomainīties uz atpakaļu 14.gf4 X.

Ričards Osītis – Guntis Valneris 0-2

Baltie nospēlēja 6.fg3?. Vajadzēja 6.hg3. Tālāk varētu būt 6… fg5 7.cb6 a:c 8.d:b ed6 9. ba7 fe7 10.cd2 utt. ar līdzīgu spēli.

 

Pa neizsķirtam pret Gunti Valneri panāca Kristers Lapiņš un Ričards Osītis, bet abus neizšķirtus izdevās paveikt vienīgi  Jānim Štālam. Visātrāk, jau sestajā gājienā, kapitulēja Ričards Osītis, bet visilgāk, līdz 23. gājienam, noturējās Raimonds Millers.

 

Atbildēt