Kauliņu c5 un h4 esamība 64 l. I daļa.

Autors: Genādijs Šapiro

08.02.2021
Kauliņu c5 un h4 esamība atklātās pozīcijās piedod spēlei asu raksturu. Šie divi kauliņi būtiski traucē pretinieka spēku attīstību, pie tam sevišķu lomu spēlē kauliņš c5, jo tieši no šī kauliņa drošības var izvērtēt pozīciju. Pretiniekam jāmeklē kontrspēle, vai nu uzbrūkot kauliņam c5, vai nu uzspiežot spēli pretējā flangā.
Lai labāk uztvertu materiālu, tad spēlējošā puse ar c5 un h4 (baltie) vai a5 un f4 (melnie) diagrammās ir novietota lejpusē.

 

№ 1.

1.bc3. Drošāk spēlēt 1.dc5 ba7 2.bc3 cb6 (2…gf6? apskatīts zemāk) 3.cd4 ef6 4.de3 f:d2 5.de5=.
1…gf6 2.dc5 hg7. Partijā G. Narčuks – A.Utma (1986) melnie nospēlēja vāji 2…ba7?  3.fe3 hg7 4.e:g5 gh6 5.cd6! e:c5 (5…c:e5 6.ab4 h:f4 7.bc5x) 6.g:e7 cb6  un baltie varēja uzreiz uzvarēt 7.hg5 h:f4 8.de3 f:b4 9.ef8x. Bet viņi izvēlējās 7.ab4 c:a3 8.ed8 bc5 9.df6 un arī noveda spēli līdz uzvarai.
3.cb6 cd6 4.bc7 de5 5.cd8 bc7 6.d:b6 a:c7. Baltiem vajag cīnīties par neizšķirtu, un viņi ar šo uzdevumu tiek galā.
 7.fg3 gh6 8.cb4 cb6 9.ba5 bc5 10.dc3 fe3 11.ab4 c:a3 12.ab6 ab2 13.c:a1 ed2 14.gf4 e:g3 15.h:f4 dc1 16.bc7 c:g5 17.cb8 ar neizšķirtu galotni.

№ 2. 

Līdzīga pozīcija, bet baltiem vajag apiet tiem izliktu slazdu.
1…gh6. Varēja 1…ab4 cerot uz 2.cb6? bc3!x, bet pēc 2.hg5! b:d6 3.g:e3 pozīcija izlīdzinās.
2.bc3. Liekas, ka pie uzvaras ved 2.fg3, un melniem drīz izbeidzas gājieni. Bet ar to rēķinājās 2…ab4! 3.cb6 hg5 4.a:c5 ed6 5.c:e7 f:d8 6.h:d4 ba7 7.g:e5 a:a3x.
2…bc7 3.cb6. 3.ab4 cd6 4.fg3 (4.fe3 ed4=) 4…hg5 5.cb6 a:c7 6.cd4 e:e1 7.gg7 e:a5 8.h:b6 a:d8=.
3…cd6 4.ba7 fg3 5.h:f4 e:e1 6.ab8 dc5  7.ba7. 7.cb4 a:c3 8.d:f8 ec3=.
7…cb4 8.a:c5 fe5 9.ab8 ed6 10.c:e7 ed4 11.c:e5 e:d8 ar neizšķirtu.

№ 3.

Baltie forsēti iegūst kauliņu, bet, lai uzvarētu, ar to nepietiek.
1.gh2 ef4. Protams, nedrīkst 1…cb6? 2.ab4x.
2.cb2. Interesanti, ka pēc 2.cd4 ab4 3.dc3 bd6 4.fg3 uz galdiņa tas pats variants kā galvenajā variantā, bet ar apgrieztu krāsu un ar viena tempa starpību (c1 atrodas uz d2). Šī nelielā atšķirība neietekmē vispārējo pozīcijas vērtējumu, bet iedod vēl vienu variantu 4…hg5 5.ge5 df4 6.cb4 fe3 (panatvariantā šis gajiens nav iespējams dēļ kauliņa d2) 7.df2 ab6 8.hg3, un uz 8…ba5? seko J. Šmidta ideja 9.fe3 ac3 10.ab4 ca5 11.gf4 gh6 12.fe5x.
2…fe5 3.hg5 gf6 4.g:e3 cb6. Ir arī cita iespēja 4…fg5 5.ed4 ef6 6.ab4 cb6  7.fg3 gh4 8.gf4 e:g3 9.h:f4 hg3 10.f:h2 fe5 11.d:f6 b:d4 12.c:e5 a:e1 (12…a:a1?? 13.dc3x) ar neizšķirtu.
5.ab4. Baltiem nav laba nogaidošā gājiena, nākas iet uz kombināciju.
5…b:d4 6.e:c5 fg5  7.fg3 ab6 8.c:a7 ed4 9.c:e5 a:h4=.

№ 4. A.Nikolajenko – J.Kustarevs, 1976

Virs balto pozīcijas radušies neatvairāmi kombicionālie draudi.
1.bc5.
– 1.fg3 hg5 2.g:e5 gh6 3.e:g7 h:f8 4.h:b6 a:c1x
– 1.fe3 cb6 2.e:g5 h:f4un baltiem ātri izbeidzās gājieni: 3.bc5 gh6 4.ab2 hg7 5.ab4 hg5 6.ba3 gh6x
– 1.dc5 cb6 2.cd6 e:c5 3.b:d6 fg3 4.h:f4 bc5 5.d:b4 fg5 6.h:f6 g:e1x
1…ab4! 2.c:a5 ed6 3.c:e3 hg5 4.h:f6 g:h4. Baltie padevās.
№ 5. 

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 fg7 4.dc3 ba5 5.ab4 gf4. Biežāk spēlē 5…ab6 6.ba3 gf4 7.e:g5 h:f4 8.g:e5 d:f4 9.cb2 fe5 10.d:f6 g:e5 11.cd4 a:c3 12.d:f6 e:g5 13.h:f6 cd6 14.b:d4 de5 15.dc5 b:d4 16.gf2 e:g7 17.fe3 f:d2 18.e:e5 gf6 19.e:g7 h:f6. Partijā J.Koroļevs – A.Kalčnikovs (1989) baltie nodomenstrēja precīzu ceļu, lai sasniegtu izlīdzinājumu: 20.hg3 fe5 21.ab4 bc7 22.ab2 cb6 23.gh4 ef4 24.bc3 ba5 25.bc5 fe3 26.hg5 de7 27.gf6 e:g5 28.cd6, un vienojās par neizšķirtu.
6.e:g5 h:f4 7.g:e5 d:f4.

8.ef2 ab6 9.fg3. Pasīvāk 9.ba3 cd6 10.bc5 d:d2 11.c:g5 gh6 utt., S.Burko-A.Valjuks (2011).
9…ed6 10.g:e5 d:f4 11.bc5 fe3. Slikti 11…ba7 12.cd2 fe5 13.d:f6 g:e5  14.cd6! (14.hg5 f:h6 15.cd6 bc5 16.d:b8 cb4 17.b:f4 ba3=) 14…ab4 15.d:b8 ba3 16.cb4!x.
12.d:f2 b:d4 13.c:e5 f:d4, un melniem nav sliktāk.
Tālāk iespējams 14.cd2 cd6 15.hg5 dc5 16.gh6 ab4 17.h:f8 ba3 18.f:b4 a:h6=.
№ 6. A.Valjuks – S.Burko, 2011

1.cd4 ba5 2.dc3 de5 3.gh4 ef4 4.e:g5 h:f4. Kā parādīja kopīgā A.Valjuka, A.Kandaurova un N.Abacijeva analīze 2006.gadā, tāda pāragra aktivitāte šajā atklātnē ir sodāma.
5.fg3 ed6 6.g:e5 d:f4 7.cd2! Pēc 7.ab4 fe7 skatīt iepriekšējo piemēru.

7…gh6. Zaudē 7…fe7 8.gf2 gh6 9.fg3 hg7 10.g:e5 ed6 11.ab4 d:f4 12.ba3!
Pēc 12.bc5 melnie parāda apskaužamu attapību: 12…hg5 13.ef2 cb6  14.fg3 (14.cd6 bc5! 15.d:b4 fe5 и т.д.=) 13…ab4! 15.c:a3 (15.c:c7 b:b4 16.g:e5 gf4 17.e:g3 ba3 18.bc3 ab2=) 15…bc7 16.g:e5 gh6 17.e:g7 h:f8 18.h:f6 de7 19.f:d8 ba5 20.d:b6 ac1=.
12…hg5  13.de3! (zaudē 13.ef2? fe5! 14.d:h8 cd6 15.h:f6 de7 16.f:d8 de5 17.h:d4 bc7 18.d:b6 a:g1x) 13…f:d2 14.de5 f:b2 15.a:e3 a:c3 16.h:h8x.
8.dc5. Kauliņš c5 kopā ar izveidotajām kolonnām spēcīgi sašaurina malno gājienu izvēli.
8…fg7 9.gf2 hg5. Gājiens ne no labas dzīves, bet cita nav.
10.ab4. Pieļaujama arī mainīta gājienu secība 10.fe3 gh6 11.ab4 utt. Zaudē nomaiņa 10…ab4 11.c:a5 cb6 12.a:c7 d:f2 13.e:e5 f:d4 14.h:f6 g:e5 15.bc3 (var 15.ab4 ar tām pašām idejām) 15…d:b2 16.a:c3. Pozīcijā 4×4   melniem ir centralais kauliņš un nav redzamu vājumu, bet glābiņa vairs nav. 16…ab6 (16…ef4 17.cd4 bc7 18.ab4 hg7 19.bc5 gf6 20.dc3 fg5 21.cd6 c:e5 22.d:h4 ab6 23.hg5 f:h6 24.cd4x) 17.ab4 hg7 18.de3 gf6 19.hg3 bc7 20.ed4 cd6 21.ba5x (norādīja P.Černiševs).
10…gh6. Uzbrukt 10…cb6   nevar, jo 11.de3! f:d2 12.ba3 b:b2 13.a:e3 a:c3 14.ed2 c:g3 15.h:f8x. Zaudē arī 10…de7 11.fg3 gh6 (11…ed6 12.c:e7 f:d8 13.h:f6! g:e5 14.bc5x) 12.g:g7 h:f6 13.ba3 cd6 14.cb6! a:c7 15.bc5 d:b4 16.a:c5 gf4 17.ef2 fe5 18.ab2x.
11.fe3 cb6. Cita iespēja 11…de7 (с угрозой 12…ed6x) 12.ba3 cd6 13.ef2!.
Melnie ir izvēles priekšā –  vai nu pašiem iet uz variantu ar kauliņa upuri vai nu dod tādu iespēju pretiniekam . Pirmajā gadījumā pēc 13…bc7  14.cb6! a:с5 15.fg3 cd4 16.e:c5 hg7 17.g:e5 d:f4 18.cd6! (18.cb6? ed6! 19.b:d8 fg3 20.h:f2 fe5 21.d:h4 ed4 22.c:c7 a:b8=) 18…ce5 19.bc5 baltie uzvar, otrajā gadījumā pēc analoģiska manevra 13…fg3 14.h:f4 bc7 baltiem atrodas efektīgs atspēkojums 15.fe5! f:b2 16.a:c1 a:g3 17.h:a5 d:b4 18.a:h4x.
Apksatīsim vēl vienu melno turpinājumu 13…de5  14.fg3! (pēc 14.ed4 bc7 melno spēki iztaisnojās, tāpēc vajag atstāt kolonnu a3-b4-c5, lai nedodu iespeju melniem paiet bc7) 14…hg7 15.ab2! Skatīt komentāru iepriekšējam gājienam. 15…ed4 16.g:e5 d:f2 17.de3! f2:b6 18.hg3 f:d4 19.c:e5 a:a1 20.h:h8 a:f6 21.h:c3, un beigās melnie nevar izglābties.
12.ed4 dc7. 12…de7 13.de3! fd2 14.de5 ar uzvarētu pozīciju.
 13.ba3 fe3 14.d:f2 b:b2 15.a:c1 a:c3 16.d:b4 ab6 17.fe3 . Nobeigumā melnie palika ar sasaistītu kreiso flangu un baltie noved spēli līdz loģiskam iznākumam.
17…cd6 18.ab2 ba5 19.bc3 ba7 20.cb2 ab6 21.ba3 hg7 22.ed2 de5 23.ed4 bc5 24.d:b6 a:7 25.bc5,un drīzumā melnie padevās. (izmantoti A.Valjuka komentāri žurnālā “Dambretes horizonti”)
Iepriekšējos piemēros pretinieka pusei bija kauliņš  a5(h4), kas viņai palīdzēja pie spēles labajā flangā. Šī kauliņa iztrūkuma gadījumā pretiniekam parādās daudz lielāka manevru iespējamība.
№ 7.  V.Vigmans – L.Sajadjans, 1974

1.cb4 fg5 2.bc3 gf4 3.e:g5 h:f4 4.g:e5 d:f4 5.cd4 ba5 6.dc3 gh6 7.cd2 hg7 8.fg3 ed6 9.g:e5 d:f4.
10.gf2 de7 11.bc5. 11.fg3 ed6 12.g:e5 d:f4 13.bc5 fe7 14.ef2 hg5  15.fg3 cd6 16.g:c7 b:b4 17.a:c5 gf4 18.ab2 gf6 19.ba3 fg5 20.de5 f:b4 21.a:c5 gf4 22.cd4 ab4! 23.c:a3 ab6 24.ab4 ed6=.
11…hg5 12.ab2. Slikti 12.ab4? gh6 13.fg3 ab6 14.g:e5 ed6 15.c:a7 d:f4 , un pēc spiestā 16.de5 f:d6 17.ab2 melnie pierāda savas pozīcijas pārākumu: 17…de5! (neuzvar V.Gorodecka piedāvātais gājiens 17…gh4, jo  18.ba3! hg3 19.h:f4 dc5 20.b:d6 c:g3 21.ef2 g:e3 20.de3 e:b4 21.a:c5, un baltie bez kauliņa panāk neizšķirtu) 18.bc5 ef4 19.ef2 cd6 20.c:e7 f:d6 21.ba3 dc5x.
12…gh4. Labākais gājiens, bet nezaudē arī  12…gh6 13.fg3 ab4! 14.c:a5 ed6 15,c:e7 f:d6 16.g:e5 d:f4 17.de3 f:d2 18.e:c3 gf4 19.cb4 hg5 20.bc3 gh4 21.de5 f:d6 22.cd4 de5 23.d:f6 ab6, panākot neizšķirtu.
13.ab4. Baltie atsakās no neizšķirta 13.fg3 h:f2 14.e:e5 ed6 15.c:e7 f:f4 16.de3 f:b4 17.a:c5.
13…hg3! Melnie droši upurē kauliņu, saasinot pozīciju.
14.f:h4 gf6  15.ef2 cb6. Daudz vairāk problēmu baltiem bija pēc 15…cd6 16.fe3 (16.fg3?  fe3! 17.d:f2 fg5 18.h:d8 fg7 19.c:e7 bc7 20.d:b6 a:d8x) 16…fg7 17.e:g5 gh6  18.de5 f:b6 19.gf6 e:g5 20.h:f6 bc5 21.ba3 cd4 22.c:c7 a:e1 23.cd8 ea5 24.de7 ab6 25.ed8 bc5 . Liekas, ka balto dāma ir drošā slazdā, bet baltie izdzīvo pateicoties turku sitiena likumam. 26.hg3! (etīdes fināls seko pēc 26.fe7? cb4 27.a:c5 bc7 28.d:b6 a:g5! 29.cb6 gf4 30.ba7 hg5x) 26…cb4 27.a:c5 bc7 28.d:b6 a:f2 29.cd6=.
16.ba3. Neuzvar 16.fg3 fe5! 17.d:d8 b:d4 , un baltie spiesti sist 18.c:e5 a:a1 19.ed6=. Tā kā zaudē cits sitiens 18.g:e5? d:f6 19.d:g5 fe7 20.g:d8 bc7 21.d:b6 a:e3 22.hg3 ec1 23.cd4 cb2 24.dc5 ba3x.
16…bc7  17.fg3 fe5 18.d:d8 b:b2 19.a:c1 a:e1 20.d:a5 fe3 21.gf4 e:g5 22.h:f6, un sekoja vienošanās par neizšķirtu.

№ 8.  V.Maksimčuks – A.Plakhins, 1979

Iekļūstot grūtā pozīcijā baltie neapjuka un atrada ceļu uz izlīdzinājumu.
1.ba3! Pēc bc5 melnie ar divu kauliņu upuri ātri panāk uzvaru: 1…fe3! 2.d:f4 fg5 3.f:h6 cd6x.
1…fg5 2.bc5 gh4 3.fe3 hg3 4.e:g5 gf2 5.gf6! e:g5 6.de3, un melniem nekas cits nepaliek kā iet uz neizšķirtu iznakumu pēc 6…fg1 7.cb6.

№ 9.

Lai panāķtu izlīdzinājumu, melniem jāspēlē ļoti precīzi.
1…hg7. Vienkāršāk 1…bc7 2.cd2 gf4 3.fe3 fg3 4.h:f2 ed4=.
2.ab4 bc7? Jau zaudē. Neizšķirts bija pēc 2…gf4! 3.cd2 bc7 4.ba5 gh6 (4…fg3? 5.ab6! c:a5 6.gh2 ef4 7.fe3 gf2 8.e:g1 utt. x) 5.gh2 cd6 6.ab6 d:b4 7.bc7 ba3 8.cd8 ed6 9.d:e3 dc5 10.e:b6 a:c5=.
3.ed2! izlaiž pārsvaru 3.cd2 gf4 4.fe3 gh6 5.e:g5 h:f4 6.ba5 cd6 7.ab6 d:b4 8.bc7 ba3 (lūk kā spēli ietekmē sardzes trūkums uz c1) 9.dc3 ed6 10.cd8 dc5 11.d:b6 a:c5=.
3…gf4. Nav labāk arī 3…gh6 4.ba5 gf4  5.ab6!! c:a5 6.gh2 ab4 7.c:a3 ab6 (7…ed6 8.fe3 hg5 9.dc3 f:b4 10.a:e7 f:d8 11.h:d4x) 8.ab4 ed6 9.bc5x. Проигрывает 3…cb6 4.de3 b:d4 5.e:c5 gf4  6.ba5 fg3 7.fe3 gf2 8.ed4 e:c3 9.g:e3 cd2 10.ab6 d:f4 11.cd2x.
4.fe3 fg3 5.h:f2 ed4 6.ba5 d:b6 7.ed4 ed6 . Melnie ir spējuši pārgrupēties, bet vieglāk no tā nepalika – balto kauliņš d4 pilnībā bloķē to spēku sadarbību. Balto uzdevums tagad ir sagatavoties, lai momentāni ieņemtu lauciņu c5 pēc cd6 nomaiņas. Pēc 8.fg3 de5 9.dc3 cd6 10.a:c7 d:b8 viņi to nepaspēj izdarīt, tāpēc rīkoties vajag savādāk.
8.gh2! de5. 8…gh6 9.fg3 de5 10.dc3 utt.
9.dc3 gh6. 9…cd6 10.a:c7 d:b8 11.dc5x.
10.fg3 hg5 11.cb2! cd6 12.a:c7 d:b8 13.dc5 ar uzvarētu pozīciju.

№ 10.

1.ab4 gh6 2.gh2 gf4 3.ba5! 3.fg3? cb6 4.ef2 b:d4 5.de3 f:d2 6.c:c5 bc7! ar uzvarētu pozīciju. Pēc 7.ba5 seko 7…hg5 8.fe3 ed4x, bet pēc 7.fe3  seko 7…ed6 ar uzvarētu galotni.
3…cb6 4.a:c7 b:b4 5.de3 f:d2 6.e:a5, un baltie pakāpeniski izlīdzina spēli.

Info: http://64-100.com/

Atbildēt