Pirmais paziņojums par FMJD Ģenerālo asambleju 2021.gadā

26.01.2021

Cienījamie FMJD locekļi!

FMJD Ģenerālā asambleja 2021. gadā notiks sestdien, 3. jūlijā,  Tallinā pasaules čempionāta starptautiskajā dambretē laikā. Ar šo e-pastu FMJD padome vēlas jūs informēt par divām lietām saistībā ar šo Ģenerālo asambleju: iespēja nosūtīt priekšlikumus statūtu izmaiņām un padomes locekļu vēlēšanām.

1. Priekšlikumi statūtu izmaiņām Sakarā ar ārkārtas situāciju ar pandēmiju, kas liek visiem sporta veidiem veikt īpašus pasākumus. Padome pieņēma lēmumu piešķirt Nacionālajām federācijām vēl divus papildu mēnešus Federācijas priekšlikumu nosūtīšanai statūtu izmaiņām. Šis nozīmē, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 3. marts. Biedru priekšlikumi statūtu grozīšanai pieņems tikai Izpildpadome, kad tos parakstīs vismaz 5 locekļi ar balsstiesībām. Šobrīd visas federācijas kas samaksāja dalības maksu par 2021. gadu, tiek uzskatītas par balsstiesīgām.

2. Vēlēšanās FMJD padomē saskaņā ar statūtu 26. punktu kandidātus amatiem var izvirzīt fedrācijas  bez parādiem pret FMJD vismaz 1 mēnesi pirms Ģenerālās asamblejas. Protams,  var samaksāt arī  agrāk. Būs vēlēšanas šādiem amatiem:

a. Prezidents/e.

b. Ģenerālsekretārs/e.

c. Turnīra direktors/e.

d. Turnīra direktors/e jauniešiem.

e. Kasieris/e.

f. Starptautisko attiecību direktors/e.

Pašreizējais ģenerālsekretārs  nav atkārtotu ievēlēšanu kandidāts. FMJD biedru federācijas tiek aicinātas meklēt kandidātus un ierosināt viņu kandidatūras šiem amatiem. Pasaules dambretes federācijas FMJD padomes vārdā Ģenerālsekretārs Jurijs Certoks.

Atbildēt