Kombināciju burvis.

Autors: Genādijs Šapiro

Šedevru veidošanas noslēpums ir tādas formas atrašana, kas pilnībā atbilst konkrētajai idejai. Gustavs Flobērs

Oktobra beigās mūžībā aizgāja pieticīgs un gaišs cilvēks Sergejs Boiko. Viņš tika plaši cienīts, viņam bija daudz draugu, un viņam bija lieliska humora izjūta . Dambretes cienītājiem Harkovas pilsonis Sergejs Boiko bija pazīstams ne tikai kā starptautisks lielmeistars un Ukrainas cienījams treneris (starp viņa studentiem – pasaules čempioni Jurijs Anikejevs un Viktorija Motričko), bet arī kā oriģināls dambretes kompozitors, kādi tik bieži nav sastopami. Tieši šajā viņa talanta malā es gribētu apstāties. Periodiskā dambretes presē  viņa kā galotņu sastādītāja vārds pirmo reizi skaļi izskanēja Rīgas žurnāla “Dambrete” lappusēs 1981. gadā :

Nr.12

Melno izvēle ir dabiska: 1…ab2 2. c:a3 cd2 3. ab2 de1. Liekas, ka  variantam 4.fg3 dc5 5.ab4 c:g5 6.h:h8 e:h4 utt.  alternatīvas nav. Bet kas tas?   4.fe5 d:f4 5. fe3! f:d2 6.gf2!! e:g3 7.h:f4 Un melniem nav apmierinošu atbilžu. Piemēram,  7…de1 8.ab4! e:a5 9.bc3 a:g5 10. h:d8 hg5 (10…gf6 11.d:h4 ab6 12. hf2 ba5 13. fe1 hg5 14. ed2 gh4 15. de1 X) 11.d:h4 ab6 12. hf2 ba5 13. fe1 gf6 14. ec3 fg5 15. cd2 gh4 16. de1 X; vai 7…gf6 8.bc3 d:b4 9.a:c5 ed6 10. c:g5 ab6 11.gf6 bc5 12. fe7 cd4 13. ef8 dc3 14. hg5 cb2 15. fe5 X.

Paradoksā unikāla ideja ir apbrīnas vērta. Pēc tam Sergejs Boiko piešķīra pozīcijai papildu spīdumu .

Nr.13

Kompozitora mentors lielmeistars Z.Ciriks uzskatīja šo kompozīciju par pašu krievu dambretes virsotni, bet lielmeistars V.Gorodeckis aprakstīja to tā:

“Baltiem ir par kauliņu vairāk, bet melno kauliņam d2 līdz dāmai ir pussolis. Vai tam var pretdarboties? 1.gf2! de1 2.cb2!! cb6 3.a:c7 b:d6 4.fe5!! d:d2 5.gh4 e:g3 6.h:f4. Ko ieguva baltie? Agrāk viņiem bija par kauliņu vairāk, tagad – par kauliņu mazāk, un atkal melno kauliņš aatrodas uz d2, pie tam gājiens ir viņiem. Bet melniem ir cugcvangs. Liekas, ka viņus glābj 6…ef6. Bet tā nav: 7.fe5 f:d4 8.hg5 h:f4 9.bc3 d:b2 10.a:g5. Atkal melniem lieks kauliņš, bet šoreiz viņu zaudējums ir acīmredzams. Lieliski!”

Neizsmeļamā Sergeja Boiko fantāzija radīja jaunus kompozīcijas . 2003. gadā sporta meistars R.Prokupecs un N.Stepanjuks žurnālā “Dambretes hronika” rakstu sērijā “Sergeja Boiko dambretes radošums” publicēja lielu kompozitora pozīciju izlasi. Publikācijas nosaukums ļoti precīzi raksturo tās saturu – katra no pozīcijām satur patiešām īstu radošumu:

Nr.1

Baltie ar lieku kauliņu nospēlēja 1.ed4, melnie centās izmantot savu pēdējo iespēju 1…ab4! 2.dd8!! Tikai tā. 2….ba3 3. db6!! aa7 4.ef2!! Un tagad pēc 4… ab6 (vai ac5)  uzvar 5.cd4 be3 6. fd4X  – izvedojas opozīcija 2 uz 2. Bet pēc 4…bc7 vai 4…gf6 (gh6) uzvar 5.fe3 af2 6.ge3X – un atkal opozīcija 2 uz 2. Protams, šeit uzvarēja 1.ba3 utt. ar lieku kauliņu.

Nr.2

 

Pozīcija ir ļoti nepraktiska, bet paņēmiens ir interesants priekš galotnes. 1.gf4!! ge3 2. df2. Un tagad, ja 2…de1, tad 3.ef6X, ja 2…dc1, tad 3.fe3X, ja 2…ab2 3.fe3! X.

Nr.3

Melnie nepadomājot nospēlēja 1…ef4?. Protams, vajadzēja 1…gf4 2.ba3 bc5 (2…fg3? 3.ed2 ge1 4.de3X) 3.cd2 un vajag spēlēt 3…ab4 4.ca5 fg3=, bet ne 3…cd4? 4.de3 fb4 5.ae3 ab4 6.ed2 hg5 7.fg3 ba3 8.dc3X. 2.ba3! draudot 3.fe3X. 2…bc5. Nevar 2…fg3? 3.ed2 ge1 4.de3X  3.fe3!! fb4 4.ed2!! X. 4 pret 6 – skaists fināls.

Nr4.

Melnie nospēlēja 1…fe5? (vajadzēja 1…cd4). Baltie nodemonstrēja tālu un skaistu aprēķinu. 2.gf4 eg3 3. hf2 hg5. 3…cd4 4.fe3 df2 5. eg3 bc5 6. gf4!  (bet ne 6.de3 hg5! 7. gh4 cd4!=) 6…cd4 7.dc3 db2 8. ac1 ab6 9. fe5 bc5 10. ef6 X. 4.fg3! gh4. 4…cd4 5. gh4 gf4 6. de3X. 5.de3!  hd4 6. ed2!! de3 7. df4 cb4. 7…cd4 8. ab4X. 8.ac3 cd6 9. fg5 bc5. 9….de5 10.ab4X. 10.gf6 ab6 10… de5 11. fb6 ac5 12. cb4 cd4 13. bc5 db6 14. ab4X. 11.fg7 de5 12. cb4!! ar uzvarētu galotni.

Nr.5

1.ef4! 1.gf2? hg3!= 1…cd2 2.ce3 1…ed6 2.gf2 dc5 3.fe5 X utt. 2…hg3 3.fg5 gf2 4.gh6 fd4 5.hg7 dc3 6.gf8 ef6 7.fa3 cd2. 7….fe5 8.gf2 cd2. (8…ed4 9.ac1X, 8…ef4 9.ac1 X) 9.fe3 df4 10.ac5X; 7…fg5 8.gf2X 8.ac1!! de1 9.cg5 fh4 10.gf2 eg3 11.hf4X. Laba galotnes ideja.

Nr.6

1.ba3 cb2. Ja 1…bc5 (vai ba5), tad 2.gf6 cb2 3.hg7 fh6 4.fg5X; 1…hg7 2.gh4, ar pārrāvumu fe5X, ja mainās, tad  hg7 un ieet dāmās. 1…fe7 2.ab4 ca3 3.gh4 dc3 4.fe5 X utt. 2.gh4! Bet ne 2.ab4? de3 un 3…ba5X 2…ba1 3.ab4! ba5 4.fe5! df6 5.ge7 fd6 6.hg5 ac3 7.cb2 hg7 8.he1 ah4 9.hg3X Ideja ļoti skaista, bet atradās neizšķirts: 4…ac3! 5.ed6 de3 6.de7 fd6 7.cb2! dc5!! 8.bb6 hg7! 9.hf8 ed2 un ir neizšķirta pozīcija. Ja 8.bf2, tad cd4 9.gf6 hg7!! un pie jebkura sitiena neizšķirts.

Nr.7

1.gh4 cb4? 1…gh6 2.hg3 cd6 3.gh2 ba5 4.db6 ac5 (4…ac7 5.cb4! ab6 6.ba5 bc5 7.ef4X, bet ne 5.ef4? ab6! 6.cb4 hg5 7.fh6 ba5=) 5.ef4 cd4! (5…cb4 5.ac5 dd2 7.ff8 dc1 8.gf4 cg5 9.fe7 fd8 10.hf6 ab4 11.ed2X) 6.ef2 db2 7.ac1 ab4! 8.cd2 hg5! 9.fh6 dc5=. Neizšķirts. 2.ac5 cd6 3.hg3!! dh2 4.hg5!! ec3 5.gh6 cd2 6.hc5!! bd4 7.eg7X.

Nr.8

1.fh2!! 1…hg3 (vai gf4) 2.hd2! gf2 3.ge3 hg7 4.ef4 af6 5.de1 fd4 6.ea5 un nav gājienu: 6…db2 7.ac3X, 6…gf6 7.fe5X, 6….gh6 7.fg5X. 1…hg7 2.hf4 hg3 (savādāk 3.gd4X, bet pēc 2…gf6 uzvar 3.gd4X un 3.hg3X). 3.fg5 gh6 4.hf4!!X.

Nr.9

1.ba5 ed6. 1…hg5 2.dc5X 1…cd6 2.ec7 bd8 3.dc5 dc7 4.cb4 cd6 5.ab6X. 2.cb4 df4 3.fe3 fd2 4.de5 fd4 5.hg5 hf4 6.bc3 db2 7.ag5 gh6 8.gf6 hg5 9.fh4 hg7 10.hg5 cd6 11.ae5 ab6 12.gh6 ba5 13.hf8 ac3 14.gf2!!X.

Nr.10

1.ab4!! cb6. 1…dc1 2.bc3X; 1….de1 2.bc5 db4 3.ac3 ea5 4.bc3X; 2.ae5 ef6. 2…dc1 3.bc5X 2…de1 3.bc3 ef2 4.bc5 fa7 5.cd4X 3.eg7 hf8 4.hg5! fe7. 4…de1 5.gh6 ea5 6.bc3 ag5 7.hf4X; 4…dc1 5.ba3 cd2 6.gh6 da5 7.ab4 ag5 8.hf4X 5.bc3!! Un pēc 5…de1 seko 6.ba5X, bet pēc 5….dc1 – 6.gh6X.

Nr.11

Baltie kauliņi ir mazākumā, bet turpina pretoties, cerot veikt pārrāvumu dāmās. 1.ed6! ab6 (savādāk pēc 2.dc7 melniem cerību uz uzvaru nav). Bet tad sekoja negaidīti 2.de7!! Pec 2.dc5 bd4 3.dc7 gh2! ar uzvarētu galotni. Bet ne 3…dc3? 4.gh2! gf4 5.cd8 ba3 6.da5 cb2 7.ad2=. 2…fd6 3.de5!! df4 4.gf2!! Pārsteigti par tādiem notikumiem melnie drauda 5.fe3 dēļ samierinājās ar neizšķirtu, bet visa cīņa pēc 4…bc3 5.ff6 bija vēl priekšā. Šeit iespējami vairāki varianti:

1) 5….cb2 6.fe7.

A)6…bc5 7.ef8 cd4 8.fh6 fg3 9.hc1 ba1 10.ed2=, draud nomaiņa dc3.

B) 6…ba5 7.ef2 ba1 (7…bc1 8.ef8 cb2 9.fa3= utt.; 7…ab4 8.ef8 bc3 9.fh6=, bet ne  9.fd6? fe3X) 8.ef8 ab2 (nedodot 9.fd6 fe3X) 9.fa3!, pēc 9…ba1 10.ac1=, pēc 9…bc1 10.ad6=, pēc 9….bg7 10.ad6=.

C) 6…fe3 7.ef8 ba5 (7…ba1 8.fh6=) 8.fc5=

D) 6…fg3 7.ef8 ba1 (7…ba5 8.fd6! gh2 9.ef2=, tā kā draud nomaiņa, bet pēc 9…hg1 seko 10.da3=, neizšķirts) 8.fh6! ad4. Savādāk īstenosies ideja: pēc 8…ba5 9.he3 ab4 10.ea7 ba3 (10….bc3 11.ae3! ar draudu 12.e3d2= utt.) 11.ab8 gh2 12.ef2! (draudot nomainīties 13.fg3) 12….ad4 13.bc7 dg1 14.ce5=. 9.hf8 ba5 (9…gh2 10.ef2 dg1 11.fg7=) 10.fd6 gh2 11.ef2 dg1 12.de5=, neizšķirts.

E) 6…ba1 7.ed8! ba5 (7…bc5 8.de7 cd4 9.ed6 fe3 10.da3=, drauds 11.ac1, neizšķirts) 8.dc7! fe3 9.cd8!=, bet ne 9.ch2? ac3!X

2) 5…fg3 6.fg7 cb2 7.gh8=, jo pēc 7…ba1 8.ed2=.

3) 5…bc5 6.fg7 cb2 7.gf8 cd4 8.ed2=

4) 5…ba5 6.fe7 fg3 7.ef8 cb2 8.fd6 gh2 9.ef2=

5) 5…fe3 6.fg7 cb2 7.gf8=, drauds fh6=.

Nr.14

Pārsteidz arī šī harkovieša pozīcija, kas ir pozīcijas Nr.12 interpretācija. 1.fe5 df4 2.fe3! fd2 3.gf2! eg3 4.hf4. Un izveidojies pozīcijas Nr.12 fināls: draud 5.bc3X, bet pēc 4…de1 seko 5.ab4 ea5 6.bc3 ag5 7.hd8X!

Nr.15.1 S.Boiko

Melnie praktiski ir dāmās, bet 1.dc5! ac1 2.cb6! ac5 3, ef4 ge3 4. fb6 ca7 5. ef2! Oriģināla ideja – melnajiem ir materiālais pārsvars, bet viņu dāma ir ieslodzīta. Viņai traucē pašas kauliņš. 5…ab6. Ja 5…bc7 vai 5…gf6, tad 6.fe3X. 6.cd4 ec3 7.fd4 gf6 8.gf2X.

Nr.15.2  M.Norels.

Šī ir eho pozīcija M.Norela (Moldova), kuras risinājums noslēdzas ar to pašu finālu, bet spoguļattēlā. 1.ef6. Ievadošais klusais gājiens. 1…gf4. Citas aizsardzības vienkārši nav. 2. fd8! Sitiens uz g5 dod vienkārši neizšķirtu: 2.eg5? gg1 3. ac5 (3.fd8? bc3 4. db4 ba5 5. db6 ac7X) 3…bd4 4.ff2 gh6 5.de3=. 2…fg7 3.eg5 cg1 4. ac5 bd4 5. df2! gh6. Fināla akords: 6.hg3! X Atkal jebkurā situācijā baltie ieņem opozīciju.

Nr.16

 

1.ab8 dc7 2. bd6 hb8 3. cb6! 3…cd6?= 3…ac7 4.dc5! ba7 5.bc3 ab2 6. ac3 X. Vēl viens lielisks fināls – melno dāmas iesprostošana uz lauciņa b8 ar  kauliņu c7.

Nr.17

Uz galdiņa vienas partijas fragments. Melnie pēdējā gājienā uzbruka gf4. 1.cd4! fh2 2. fg3!! ec3 3.cd8 hf2 4.db4X. Taisnības labad jāatzīmē, ka uzvarēja arī 1. cb8 fh2 2. bg3! hf4 3. ab8X.

Nr.18 A.Norvaišas – S.Boiko, 1975

1.fg5 ab4 2.de5 ed6 3.ec7 bd6 4.gh6 gf6 5.hg5 fh4 6.hg7 bc3 7.gf8? Baltie cerēja uz līdzīgu spēli pēc 7…de5 8.fh6 =. 7….cd2!! 8.fc5 ab2X. Īstenībā neizšķirtu deva gājiens 7.ef2!=.

Nr.19

Interesanta ideja lauciņa f8 uzspridzināšanai. 1.hg3 aa1 2. ab4 ca3 3.dc3 ad4 4.ee7 fd6 5.hc5X. Labs mācību piemērs.

Nr.20

1.fe3! Pie 1.de3 gh4 2. cd4 cb4=. 1…cd4. 1…gh4 2.cd4 hf2 3. db6 fd4 4. bc7 X. 2.ce5 gh4 3. ef6 eg5 4. gf2 hg1. Melno dāma iecementēta, atliek tikai noķert. 5.dc3 gh2 6. cd4 hg1 7. dc5 gh2 8. cb6 hg1 9. bc7 gh2 10.cb8 hg1. Vajag zaudēt tempu. 11.be5 gh2 12. ed6 hg1 13. db8 gh2 14. fe5 hc1 15. fe3 cc7 16. bh2X. Interesanti, ka uzvarēja arī: 3. gf2 ef6 4. eg7 hf8 5. fe5.  Vai. 5.fg5 hf6 6. ed4 hf4 7. dc5 fe5 (7…fg5 8. cb6 gh4 9. bc7 fg3 10. fe3 gh2 11. cb8 fe7 12. ba7 hg3 13. ab6! ed6 14. ba7 de5 15.dc3!X) 8.dc3 fe7 9. cb6 ed6 10. ba7 dc5 11.ab8X. 5…hd6 6.ed4 fg7 7. de3 gf6 8. ef4 X. 

Nr.21

1.ab4! ca1 2. ec3 Izveidojusies “aizmugurējā pozīcija” kā trāpīgi izteicies Sergejs Boiko. 2…hg7 3. gf4 gh6 4. fe5! Ja 4.hg5?, tad 4…ab2=. 4…ef6 5. eg7 hf8 6.hg5 fe7 (fg7) 7. gh6 ef6 8. cb6! ac7 9. hg7! fh8 10. bc5 hg7 11. cd6X. 

Nr.22

Macību pozīcija. Melniem dāma f8. Bet baltie var uzvarēt. 1.de5! dc5 2. ed6!! ce7 3. fe5X. Lielisks praktisks piemērs.

Nr.23

1.de3 hg1 2.ed2 gh2? Uzvar 2…cd6X vai 2…ab2 3.ca3 gh2X. 3.ef4!! gc5 4.dc3 hd6 5.cb4=.

Nr.24

Galotne ir neizšķirta, bet ir viens variants kā var noķert. 1.cd2 ab2? 2. dc3! bd4 3. hg7!!X.

Nr.25.1 A.Ivanovs

Artjoma Ivanova (melnie)  partijas fragments. 1.cd6 gh4 2. gf4? Vēl bija neizšķirts: 2.dc7 hf2 3. cd8 fe5 4. dg5=. Bet baltie nenojauta par finālu. 2….eg5 3. dc7 gf4 4. cd8 fe5 5. de7 ab4! 6. ac5 ed4 7.cg5 hd8X.

Nr.25.2 S.Boiko

Eho pozīcija. Melno gājiens. Neizšķirtu dod 1…ab6 2. hg5 bc5 3. gf6 ab4 4. ca5 ab2 5. fe7 ba1 6. ef8 ad4=. Bet ja 1…ab4? 2.ca5 ab2, tad norisinās iepriekšējās pozīcijas ideja. 3.ed4 ba1 4. fe5 ab2 5. hg5! hd6 6. dc5X.

Nr.26

1.ab6 ed4? Neizšķirtu deva 1…fg5!=. 2.ef4 dc3 3. bc7. Melnie upurē 2 kauliņus. 3…fe5 4. fd6 cd2. Bet tas viņus neglābj. 5.ce3 ab2 6. cd8 bc1 7.d6e7! cf4 8. da5!! fe5 9. ed8!X. Melnajiem jānoiet no garā ceļa.

Nr.27

1.ab4! ac3 2.ab2! ca1 3. hg7 cd6 4. gh8 ag7 5. hf2 de5 6. fe3 bc7 7. ea7 ef4 8. ab8X.  Risinājumā var mainīt gājienus: 1. hg7 cd6 2. ab4 ac3 3.ab2 utt.

Nr.28

1.fe5 ed6 2. ce7 db6 3. ed2! Melniem parādījies taktiskais sitiens. 3….bc3 4. db2 fg7 5. hf8 bc5? Vajadzēja  5…hg3! 6.fh4 bc5 7. fb4 ae1!= (pie 7…aa1? 8.gh2X) 6.fb4 aa1 7. hg3!! hd4 8.dc3X. 

Tālāk 2 partijas no Sergeja Boiko Arhīva.

1.Sergejs Boiko – Vladimirs Sljusarenko

Harkovas apgabala čempionāts

1.cd4 dc5 2. gh4 cd6 3. fg3 cb4 4. ac5 db4  Ir izspēlēta “Atsites” atklātne ar gājienu 2.gh4. 5.bc3 ba5 6. gf2 bc7 7. gf4 fg5 8. hf6 eg5 9.de5 ab6 10.fg3 bc5. 10…gh4? 11. ed6!X. 11.gh4 gf6? 12.eg7 hf6 13. cb2!!

13…cd4 14. cg7 ba3 15. hf6 ac1. Tāds manevrs neglābj melnos. 16.dc3 ca3. 16. …fe7 17. gf8 eg5 18. fe5X. 17.gh8 cb6 18. hg3 ac5? Zaudē uzreiz. Seko skaista kombinācija. 19.gh4! cg1 20. cb4 ac3 21. ab2 ca1 22. hg5 ag7 23. ha7X. Melnie kapitulēja.

2. Sergejs Boiko – Alis Balbārzdis

Vissavienības arodbiedrības Jauniešu sacensības

Apgrieztā Bodjanska spēle

1.cd4 hg5 2. gh4 gh6 3. fg3 de5 4. gf4 eg3 5. hf2 gf4 6. eg5 hf4 7. fg3 hg7 8. ge5 bc5 9. db6 ac5 10. ef2 fd4 11. hg3 cb6 12. de3 ba5 13. ef4 dc7 14. gh4 ab4 15. fg5 cb6 16. fg3 ba7 

Uzvarēja 16…bc3! 17. gh6 (17.gf2 gh6 18. gf6 eg5 19. hf6 de3 X) 17…gf6 18.gf2 ed6X. 17.gf6! ge5 18.cd2. Racionāls balto upuris. 18…ba5. 18…ed6 19. bc3=; 18…de3 19.dd6 ef6=. 19.hg5! ef4! Jūtot, ka būs nelabi, melnie upurē 2 kauliņus.  20.gc3 fg7 21. gh6 gf6 22. gf2 ed6? Vajadzēja 22…ab6 23.fg3 ed6 24.gf4 fg5 25. fe5=. 23.cd4!! cc1. Arī cits sitiens neglābj. 24.ag5 ca3 25.ab2! ac1 26. fe3 cf4 27.ge3X.  

Nr.29

1.ab4! ca5 2. gh2! cb6 3. ca7 ab4 4. ab8 bc3 5. ba7 cb2 6. ag1! Un melnie ir apjukumā, nav kur nolikt dāmu. 6…ba1 7. hf4 ge3 8. gh8X. 

Nr.30

1.gh6! ae3 2.hg3 ec1 3.gd6! cb2 4.dg3!X 

Un kad lielmeistaru paprasīja, lai parāda 2 savas pozīcijas uz iesprostošanu, tad viņš bez apdomas parādīja trīs.

Nr.31

1.dc7! bb4 2. bc7! db6 3. ac1 fg1  4. hg7! fh6 5. hg5 hh2 6. ef2 ed2 7. ce3X.

Nr.32

1.bc5! db4 2. bc3! de1 3. gh4! bd2 4. de5! ff2 5. hf6 ee3 6. hg7, 7. gh8X.

Nr.33

1.cd2! ac1 2. fg3! hf4 3. dc3! fd2 4. cb6! ca5 5. de5 fb2 6. hd8 ac3 7. dh4X. 

Un iesprostošanas piemērs no Ukrainas čempionāta 2003 ātrspēlē.

S. Boiko – G.Zvonarevs

Baltiem zaudēta pozīcija. 1.cd4 de5 2. db6 ee1 3. ba7 eb4 4. ab8 bc5 5. ef4 ab4. Uzvarēja 5… ca3 6. bc3 ac1 7. cd4 ch6 8. dc5 hc1 9. cb6 ac7 10. bh8 cg5X – iesprostošana. 6.ba7. Labāk 6.fg5. Pēc 6.ba7 melnie nospēlēja 6…cg1? 7. bc3 bd2 8. fe5=, bet varēja uzvarēt: 6…ba3! 7. ah8 ag5 8. hf6 fg7X.

Turpinājumā vēl dažas interesantas Sergeja Boiko pozīcijas.

Nr.34

1.gf6! eg7 2. gf4!! gf6. Ja 2…bc1, tad 3.ab2! ca1 4. ed4X. 3.fg5! hd2 4. hg5 fh4 5. hg3! hf2 6. gc1 cd2 7. ac3 ab2 8. ca1 bc3 9. ce3 ab4 10.ef2 ba3, un šeit 2 iespējas uzvarēt: 11.ed4 ce5 12. fe3X un 11.fg3 ab2 12. ed4 ce5 13.ac3X.

Nr.35

1.hg3! aa1 2. ab4! ca3 3. ee7 fd6 4. hb4!! ac5 5. fe3 hd4 6. cb2 ac3 7. db8. Pec 7…dc3 seko 8.be5X. Pec 7… ab6 seko 8.ba7 bc5 9. ed2X. Pēc 7…hg7 uzvar, piemēram, 8.ed2 gf6 9. bc7 fg5 10.cb8 gh4 11.bc7X.

Nr.36

1.cb4! ae1 2. ef4! ge3 3. ef6! eg5 4. de7! fb4. Vai 4…bb4. 5.de5! bf4. Vai 5…ff4. 6.bc3! bd2 7. ab2X. Skaista liela daudzuma kauliņu iesprostošana.

Nr.37

1.cb2! ec1 2. hg3! fh2 3. hg5! ch6 4. fg7! hf8 5. bc5! fb4 6. ag1 bc5 7. bc3X. Opozīcija balto labā.

Pēdējos 10 gadus Sergejs dalījās ar mani par svaigiem atradumiem, dažus no kuriem ar autora atļauju sūtīju uz žurnālu “Shashechny Israel” (2012-2015):

 

“Traģikomēdija galotnē”

 

Melno gājiens. Spēlēju ar baltiem it kā vieglu partiju. Partija bija asa un kad tā pārgāja neizšķirtā galotnē, melnie atslābinājās. 1.ba7 a3-b2 2.ab8 bc1. Un kas no tā visa sanāca, padomājiet paši: 3.hg3 hd4 4.dc3 db2 5.bf4 ge3 6.ed2 X.

 

Liekas, ka baltiem nevajadzētu iet uz saistību, jo nav rezerves gājienu. 1.ab2 gf6 2.bc3! db2 3.dc3! bd4 4.cb2. Nometot balastu, baltie ieguva tiem nepieciešamos tempus.  4… fe5 5.ed2 dc3. Galotne bezcerīga, bet kas vēl atliek, ja pēc 5… ef6 6.dc3 – pilnīga iesprostošana.  6.bd8 cd4 7.ee7 gg1 8.ef8 hf2 9.df6 X.

1.dc3 ba1 2.hg7 ff4 (2… db2 3.gf6X) 3.cb2 ac1 4.gh2 db2 5.ab6 ca5 6.fe3 fd2 7.hb4 ac3 8.hg5 X

1.gf6 fg7 2.fe7 df6 3.fe5 fd4 4.hg5 hf4 5.fe3 df2 6.gg5 X

1.gh4! Protams, var forsēt neizsķirtu pēc 1.dc3 bd2 2.ce3 bc1 3.cb6 cg5 4.bc7, bet 1.cb6 pat zaudē: 1… ba1 2.ac5 ed6! 3.ce7 ef4 4.ge5 ae1 X. 1… bd6 2.ab4! ba1. Neglābj  2… ed4 3.ca3 dc3 4.ba5!  (uz neizškirtu ved variants ar dāmas ķeršanu 4.bc5 db4 5.ac5 ce1 6.gf2 eg3 7.hf4 gf6 8.cb6 ed6 9.ba7 dc5 10.ab8 cb4 11.bc7 bc3 /11… ba3? 12.hg5! fh4 13.ce5 hg3 14.fh2 hg5 15.eg7 gf4 16.gh6 fg3 17.hf4 ab2 18.hg7X/ 12.cb6 cb2 13.bd4 fg5! 14.hf6 bc1 15.fe5 ca3) 4… ce1 5.ab4! Grūti panamāms gājiens.  Melniem kauliņš pārvērties par dāmu, ir izvēle ar vairākiem turpinājumiem, bet vajag padoties: 5… ed2 un  5… de5 nav iespējami vienkāršu draudu dēļ, bet pēc   5… gf6 (ef6) uzvar 6.gf2 eg3 7.hf4. Un tagad seko sitiens 3.bc5! db4 4.cb2 ae1 5.gf2 eg3 6.hf8, un uz jebkuru kauliņa b4 gājienu seko 7.hg5X. 

1.ed4 ee1 2.de5 dh6 3.bb8 eb4 4.ac7 db6 5.cb2 ac1 6.bf4 cg5 7.hh8 X

Pagājušajā gadā Sergejam Boiko radās veselības problēmas, un viņam bija nepieciešama dārga operācija. Lai savāktu nepieciešamo summu, http://64-100.com/ vietne vērsās pēc palīdzības pie dambretes faniem (Mēs kopā varam palīdzēt!). Ziedojumi nāca no dažādām valstīm, pat cilvēki, kuri personīgi nezināja Sergeju, ziedoja. Nauda tika savākta pietiekami ātri. Sergejs bija ļoti aizkustināts un aizejošā gada pēdējās dienās pateicās visiem par palīdzību, kā arī priecēja lasītājus ar savām pozīcijām, no kurām lielākā daļa tika publicēta pirmo reizi. Sergejs Boiko:  Es gribētu iepriecināt visus un piedāvāt vairākas manas pozīcijas, kas izstrādātas laika posmā no 2012. līdz 2019. gadam. Pirmās trīs tika publicētas  žurnālā “Shashechny Israel”, pārējās tiek publicētas pirmo reizi. Visās pozīcijās (izņemot # 2) baltie sāk un uzvar!

Nr.1

1.cb4 ed6 2 bc3 gf6 3 cd4 ab6 4. fe5 dd2 5 bb8 de1 6 ac7 ef2 7 cd8 fa7 8 dh4 ad4 9.bf4 dc3 10.hg5 X

Nr. 2, neizšķirts

1.bc7 ah6 2.ed2 hc1 3.ab2 ca3 4.hg5 ff2 5.cd8 gf6(ed6) 6.ba5 =

Nr.3

1.dc3 cb4 2.ba3 bd2 3.ec3 ed6 4. ab4 ab6 5. cd4 ae5 6.ab2 bc5 7.bc3 cd4 8.ee7 ge3 9.fd4 hf2 10.ge3 fd8 11.dh8Х

Nr.4

1.gh6 ec1 (1…ea7 2.bc3 bd2 3.hc1 Х; 1…ed4 2.ba3 bc3 3.hg3 hf4 4.hc5 cd2 5.ce3 df4 6.gf2 Х) 2.he7 ca3 3.ed6 ac1 4.da3 ab4 5.ad6 cb2 6.df4 hf4 7.ha3 Х

Nr.5

1.gh2 fe3 2.df4 bc3 3.bd4 cg5 4.ab4 ba5 5. bc5 ab6 6.ca7 ab4 7.ab8 bc3 8. ba7 cb2 9.ad4 Х 

Nr.6

1.cb6 ac7 2.cd4 ac5 3.dd8 gf6 4.dg5 fh6 5.hg3 ef2 6.gf4 hg7 7.eg3 gf6 8.cd2 ab6 9.de3 bc5 10.fe5 ff2 11.ge1 X

Operācija bija veiksmīga, mēs priecājāmies, ka mūsu drauga veselība uzlabojas, bet pēkšņi viss aprāvās….  Sergejs Boiko atstāja aiz sevis lielisku radošo mantojumu, taču viņa arhīvā ir kompozīcijas, kuras diemžēl viņam neizdevās publicēt. Novērsīsim šo nepilnību. Tālāk norādītās pozīcijas, kuras autors izveidojis 2012. – 2019. gadā, var apmierināt jebkura izvēli. Lasītāji tajās atradīs gan beigas ar iesprostošanu (viena no iecienītākajām Boiko tēmām), gan spēli pretinieka dāmas kustības ierobežošanai, gan upuru kaskādi ar beigu kombināciju, gan filigrānas spēles tehniku. 

Visās pozicijās baltie sāk un uzvar.

Nr.1

1.hg3 de1 (1…fe1 2.bc3 h:f2 3.ab2 x)
2.bc3 b:d2 3.ab2 ab4 4.bc3 ab2 5.c:a5 ba1 6.gh8 x

Nr.2

1.cd2 e:c1 2.dc7 f:f4 3.gf2 b:b4 4.fe3 f:d2 5.hg5 x

Nr.3

1.ef4 g:c1 2.cb6 a:e3 3.ed6 e:a3 4.ed2 ef2 5.g:e3 x

Nr.4

1.ab6 c:e5 (1…c:a5 2.cb4 a:e1 3.dc7 b:b4 4.bc3 b:d2 5.ab2 x)
2.cd4 e:e1 3.bc7 b:b4 4.bc3 b:d2 5.ab2 x

Nr.5

1.ed6 c:e7 2.gf6 e:c1 3.hg5 h:f4 4.fe3 f:d2 5.gh2 x

Nr.6

1.hg3 fe1 2.gf2 e:g1 3.cb2 g:b6 4.a:c7 d:b6 5.gf4 e:a5 6.bc3 a:g5 7.h:a5 x

Nr.7

1.ab4 ba1 2.cb2 a:d4 3.bc5 d:b6 4.gf4 e:g3 5.h:f2 bc5 6.fe3 c:f2 7.g:e3 cd6 8.ef4 dc5 9.fe5 ab6 10.a:c7 cb4 11.ef6 bc3 12.cb8 x

Nr.8

1.gh4 ca3 2.gf6 e:g5 3.h:f6 de5 4.f:d4 ab4 5.c:a5 ab2 6.dc5 ba1 7.dc3 a:b6 8.ef2 (un tālāk kā iepriekšējā piemērā)
8…bc5 9.fe3 c:f2 10.g:e3 cd6 11.ef4 dc5 12.fe5 ab6 13.a:c7 cb4 14.ef6 bc3 15.cb8 x

Nr.9

1.cd6 b:e5 2.hg3 f:h2 3.fe3 ed6 4.gf2 d:a3 5.fg3 h:f4 6.e:e7 f:d6 7.dc5 d:b4 8.hg5 x

Nr.10

1.fg5 h:f4 2.de3 f:d2 3.e:e5 dc7 (3…bc5 4.ab4 un  5.ef6 x)
4.hd8 c:f4 5.ab4 a:c3 6.d:h6 x
Nr.11
1.hf4 hg7 (1…ca1 2.gf2 un pēc 2…hg7 seko  3.fe5 a:f6 4.gh4 x, bet ja melnie nekustinās kauliņu h8, tad pēc balto gājiena 2.fh4 izveidojās  А. Pеtrova pazīstamā etīde)
2.gf2 (draud 3.fe5 un 4.fh4)
2…gf6 (2…gh6 3.gh4 un 4.hg5 x)
3.fe1 cb2 (3…ca1 3.de5 f:d4 4.ec3 d:b2 5.fc1 x)
4.fc1 ba1 (4…ba3 5.df4 af8 6.ec3 x)
5.de5 f:d4 6.cb2 a:c3 7.e:b4 x
Nr.12
1.ab4 c:a5 2.gh2 cb6 3.c:a7 ab4 4.ab8 bc3 5.ba7 (pievedās pie А. Šošina etīdes) 5…cb2 6.ag1 x
Nr.13
1.de3 ba3 (1…de5 2.gf2 gh4 3.ed4 ba3 4.a:d2 e:c3 5.d:a5 ab2 6.ac3 b:d4 7.ed2 x)
2.a:d2 ab2 3.dc1 ba1 4.ca3 de5 5.ac1 ef4 (5…gh4 6.cb2 a:f2 7.e:g3 h:f2 8.g:e3 x)
6.cb2 х
Nr.14
1.ab8 ab2 (1…dc7 2 de7 f:d8 3.h:f6 ab4 4.b:e5 dc7 5.e:b8 ab2 6.bc7 ba3 7.fg7х)
2.dc7 d:b6 3.ba7 ba1 4.a:h8 gf4 5.hg5 f:h6 6.dc3 a:d4 7.h:c3 х
Nr.15
1.ab8 cb6 2.a:c7 d:b6 3.eh4 ed8 4.be5 cd4 5.e:c3 dc7 6.cd2 cd8 7.dg5 x

Sergeja Boiko talantu augstu novērtēja viņa tautietis un kolēģis dambretes kompozīcijā S. Ustjanovs:

“Fenomenāli veiksmīgs krievu dambretes  kompozīciju autors. Lielākā daļa viņa atradumu ir ne tikai pievilcīgi, bet arī akadēmiski nozīmīgi. Spēlēšana tajos ir līdz galam piesātināta ar klusiem gājieniem un upuriem. Lai gan dabiskums viņam nav dogma, dažreiz kompozitora  lidojums prasa vietu iztēlei – tieši tad Debesis pieskaras Zemei! Viņa kompozīciju  varianti ir pārliecinoši, piedaloties visām kaujas vienībām. Būdams stingrs un prasīgs eksperts, Boiko atbrīvojas no ekstrām – katram baltajam un melnajam karotājam ir vienlīdzīga atbildība. Sergejs daudz paveica, pētot galotnes  uz 64 lauciņu galdiņa, kur viņš veidoja veselus finālu “pušķus”. Prieks, ko gūst pētot viņa pozīcijas ir liels. Paradoksāli, ka Boiko dambretes pozīcijā nav neviena viltota sakausējuma, tikai pārbaudīti Klondaikas zelta tīrradņi. “

Neapšaubāmi, Sergejs Boiko ir viens no spilgtākajiem mūsu laika kompozitoriem, kurš sniedza ievērojamu ieguldījumu dambretes popularizēšanā. Viņš paliks mūsu atmiņā kā nenogurstošs sapņotājs, un viņa darbs rotās dambretes izdevumus. Autors pateicas Aleksandram Bleiheram par palīdzību šī raksta sagatavošanā.

2015. gada pasaules čempionāts (Sanktpēterburga). S. Boiko pret topošo čempionāta uzvarētāju S. Belošejevu
Info: http://64-100.com/

Atbildēt