Upuri 100 l klasikā

Šis taktiskais paņēmiens ir ļoti izplatīts klasiskajās pozīcijās.

Djuso upuris

1.35-30! 24×35 2.33-29 13-18 3.29-24 19×30 4.28x10x.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Baltie"] [Black "Melnie"] [Result "2-0"] [SetUp "1"] [FEN "W:W27,28,32,33,34,35,38,39,47,50:B2,8,12,13,14,16,19,21,23,24."] 1. 35-30 24x35 2. 33-29 13-18 3. 29-24 19x30 4. 28x10 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Dažreiz šādās pozīcijās tiek upurēti 2 kauliņi.

1.35-30! 24×35 2.27-22! 18×27 3.33-29 12-18 4.29-24 19×30 5.28x10x.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Baltie"] [Black "Melnie"] [Result "2-0"] [SetUp "1"] [FEN "W:W25,27,28,32,33,34,35,37,38,39,48:B3,6,12,13,14,16,18,19,21,23,24."] 1. 35-30 24x35 2. 27-22 18x27 3. 33-29 12-18 4. 29-24 19x30 5. 28x10 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Bet šeit pamācošs piemērs kļūdainam Djuso upurim.

1.35-30? 24×35 2.33-29 16-21! 3.27×16 17-21! 4.16×27 19-24! 5.28×17 24x11X.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Baltie"] [Black "Melnie"] [Result "0-2"] [SetUp "1"] [FEN "W:W25,27,28,32,33,34,35,37,38,39,44:B3,12,13,14,16,17,18,19,23,24,26."] 1. 35-30 24x35 2. 33-29 16-21 3. 27x16 17-21 4. 16x27 19-24 5. 28x17 24x11*

 

 

 

 

 

 

 

 

Dažādi Djuso upuri seko, ja nav kauliņa uz 42 (9).

Travina – Sokolovskaja, 1977

1.38-33! 6-11. Nevar 1…8-12, jo 2.35-30 24×35 3.33-29 ar sekojošu 4.27-22X. Ja 1…21-26, tad seko 2.27-22!, pēc kā nav aizsardzības no 3.35-30 un 4.33-29. Gājiens 1…20-25 tiek atspēkots ar sarežģītāku taktisku manevru: 2.35-30! 24×35 3.33-29 13-18 4.28-22 8-13 5.22-17! 21×12 6.27-22 18×38 7.29x9X. Nevar arī tik vaļā no nepatikšanu avota arī šāda veidā: pēc 1…13-18 2.34-30! draud 3.30-25, bet  2….20-25 nevar, jo 3.28-22. 2.27-22! 11-17. Vajag aizsargāties no 3.35-30 un 4.33-29. 3.22×11 16×7 4.28-22! Baltie neļauj kustēties kauliņam 13 un atkal gatavo upuri. 4…7-12. Neko nedod citi gājieni. 5.35-30 24×35 6.33-29. Melnie padevās.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Travina"] [Black "Sokolovskaja"] [Result "2-0"] [SetUp "1"] [FEN "W:W27,28,32,34,35,38,47,48,50:B6,8,13,16,19,20,21,23,24."] 1. 38-33 6-11 2. 27-22 11-17 3. 22x11 16x7 4. 28-22 7-12 5. 35-30 24x35 6. 33-29*

 

 

 

 

 

 

 

 

Vēl viens piemērs, kad izmanto kauliņa 42 trūkumu.

Dunajevskis – J.Šauss, 1961

1…24-29! 2.33×24 20×29 3.39-33. Vienīgais gājiens. Iebrukums 3.27-22 18×27 4.31×22 zaudē, jo 4…12-18. 3…11-17! 4.33×24 16-21! 5.27×16 18-22. Melnie upurējuši 2 kauliņus, bet draud iegūt 3. Piesegties 6.38-33 nevar, jo 6…14-20. Neglābj 6.32-27 22×42 7.37×48 26×37 8.27-21 17×26 9.16-11, jo pēc 9…12-17 10. 11×22 14-20 baltie ir bezpalīdzīgi.  Partija beidzās efektīgi. 6.16-11 22×42 7.37×48 26×28 8.11×33 14-20 9.25×14 9×49. Baltie padevās.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Dunajevskis"] [Black "J.Šauss"] [Result "0-2"] [SetUp "1"] [FEN "B:W25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43:B3,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,26."] 1. ... 24-29 2. 33x24 20x29 3. 39-33 11-17 4. 33x24 16-21 5. 27x16 18-22 6. 16-11 22x42 7. 37x48 26x28 8. 11x33 14-20 9. 25x14 9x49*

 

 

 

 

 

 

 

 

Upuri vājajā flangā.

Kad garais flangs vienai no pusēm ir aizsargāts tikai ar kauliņu 24 (27), tad kauliņa upuris var parādīt pozīcijas vājības.

1.25-20! 24×15 2.35-30 23-29 (draudēja 3.30-24) 3.33×24 9-14 4.38-33 14-20 5.33-29 20-25 6.39-34X.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Baltie"] [Black "Melnie"] [Result "2-0"] [SetUp "1"] [FEN "W:W25,27,28,32,33,35,37,38,39:B9,12,13,16,18,19,23,24,26."] 1. 25-20 24x15 2. 35-30 23-29 3. 33x24 9-14 4. 38-33 14-20 5. 33-29 20-25 6. 39-34*

 

 

 

 

 

 

 

 

Slobodskojs – Ččjogoļevs, 1971

1.25-20! 24×15 2.35-30 3-8? Melnie pārāk vienkārši aizsargājas no drauda 3.30-24. Ja upurē 2….16-21 3.27×16 un spēlē 3… 15-20 vai 3…3-8, tad seko sitiens: 4.34-29 23×25 5.28-23 19×37 6.38-32 37×28 7.33x2X. Turpināt cīņu varēja pēc atbildes upura 2…17-22.3.34-29! 23×25 4.27-22! 18×27 5.32×21 16×27 6.28-23 19×28 7.32×2 ar uzvaru.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Slobodskojs"] [Black "Ščjogoļevs"] [Result "2-0"] [SetUp "1"] [FEN "W:W25,26,27,28,32,33,34,35,38,39,43:B3,7,9,12,13,16,17,18,19,23,24."] 1. 25-20 24x15 2. 35-30 3-8 3. 34-29 23x25 4. 27-22 18x27 5. 32x21 16x27 6. 28-23 19x28 7. 33x2*

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciriks – Zvirbulis, 1954

Baltie ir pielietojuši ļoti svarīgu klasisko pozīciju izspēles ideju. 1.35-30! 24×35 2.44-40! 35×44 3.39×50. Likvidējot kauliņu 24, baltie draud uzlikt spīles. 3…17-21 4.50-44. Nevar 4.33-29?, jo 4…19-24!. 4…12-17 5.44-40 17-22 6.28×17 21×12 7.33-28 12-17 8.38-33. Pēc 6.40-35 melnos glābj Djuso upuris: 6….16-21 7.27×16 18-22 utt. 8…17-22! 9.28×17 19-24 10.33-28 13-19! Sliktāk 10….25-30? 11.28×8 30×39, jo 12.17-11! 16×7 13.8-2X. 11.28-22 16-21! 12.22×13 19×8 13.27×16 24-30 14.16-11 30×39 15.40-34 39×30 16.11-6. Pēc 16.11-7 melnie pretinieku atstumtu atpakaļ: 16…8-12 17.7×29 30-35 – neizšķirts. 16….30-34! 17.6-1 26-31. Neizšķirts. Kaut arī 2 pirmie gājieni ir ar izsaukuma zīmi, tomēr balto pārsvars nedeva viņiem uzvaru.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Ciriks"] [Black "Zvirbulis"] [Result "1-1"] [SetUp "1"] [FEN "W:W27,28,32,33,34,35,37,38,39,44:B12,13,16,17,18,19,23,24,25,26."] 1. 35-30 24x35 2. 44-40 35x44 3. 39x50 17-21 4. 50-44 12-17 5. 44-40 17-22 6. 28x17 21x12 7. 33-28 12-17 8. 38-33 17-22 9. 28x17 19-24 10. 33-28 13-19 11. 28-22 16-21 12. 22x13 19x8 13. 27x16 24-30 14. 16-11 30x39 15. 40-34 39x30 16. 11-6 30-34 17. 6-1 26-31 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc partijas pretinieki analizēja partiju un nonāca pie secinājuma, ka vajadzēja upurēt pēc viena gājiena, tomēr arī šajā gadījumā melnie panāk neizšķirtu. Šī analīze ir svarīga priekš praktikas. 1.44-40 17-21 2.35-30 24×44 3.39×50. Viena tempa atšķirība padara melniem iespēju iegūt neizšķirtu grūtāku. 3…12-17 4.50-44 17-22 5.28×27 21×12 6.33-28 16-21?.  Šis gājiens zaudē. Tika uzskatīts, ka  neglābj 6…12-17!, jo 7.34-29 23×34 8.27-21 16×27 9.32×14. Tālāk iespējams šāds variants: 9….13-19 10.14×23 25-30 11.23-18 30-35 12.18-12 34-40 13.44-39 40-45 14.12-7 45-50 15.38-33 35-40 (15…50-45 16.7-1X) 16.7-2 40-44 17.28-22 44-49 18. 33-28 50×33 19.28×39. Šajā vietā parasti lika uzvaras zīmi. Bet kauliņa 37 vājums ļauj melniem forsēt neizšķirtu: 19…49-40 (draudot 20.40-23) 20.2-19 40-35 21. 19-14 (21.19-2 35-49, atgriežoties pie tā paša; 21.19-10 35-13 22.22-17 13-31 23. 37-32 31-48 24.39-33 26-31 un baltie nevar noturēt kauliņu 31) 21….35-30 22.39-33 30-13 23. 22-17 13-31 24. 37-32 31-42 25.33-28 26-31 un atkal baltiem nav uzvaras.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Baltie"] [Black "Melnie"] [Result "1-1"] [SetUp "1"] [FEN "W:W27,28,32,33,34,35,37,38,39,44:B12,13,16,17,18,19,23,24,25,26."] 1. 44-40 17-21 2. 35-30 24x44 3. 39x50 12-17 4. 50-44 17-22 5. 28x17 21x12 6. 33-28 12-17 7. 34-29 23x34 8. 27-21 16x27 9. 32x14 13-19 10. 14x23 25-30 11. 23-18 30-35 12. 18-12 34-40 13. 44-39 40-45 14. 12-7 45-50 15. 38-33 35-40 16. 7-2 40-44 17. 28-22 44-49 18. 33-28 50x33 19. 28x39 49-40 20. 2-19 40-35 21. 19-14 35-30 22. 39-33 30-13 23. 22-17 13-31 24. 37-32 31-42 25. 33-28 26-31 26. 17-11 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgriezīsimies pie gājiena 6…16-21.  7.27×16 12-17 8.28-22 17×28 9.34-29 23×34 10. 32×12 25-30 11.12-7 19-23 12.16-11 30-35 13.7-1 13-18. Sitiens 13…26-31 ļauj uzvarēt ar etīdes ideju ķēdīte.: 14.1×45 31×33 15. 45-50 35-40 16.44×35 33-38 17.50-33! 38×29 18.11-7 29-33 19.7-2 13-18 20.2-7 18-22 21.7-16!X. Citā turpinājumā uzvara ir vēl vienkāršāka: 13…23-29 14. 11-6 13-18 15.1×23 29×18 16.6-1 26-31 17.1×45 31×33 18.45-34X.  14.11-7! 34-40 15.44-39 40-45 16.7-2. Parasti analīze tika veikta līdz šim gājienam ar norādi: nevar 16…45-50, jo 17.2-13X un 16…26-31 17.37×26 45-50, jo 18.39-34 50-45 19.38-32 45×29 20.2-19X.  16…18-22 17.1×29 22-27.  Slikti 17…45-50, jo 18.29-18 un 17…22-28, jo 18.2-11. 18.29-33 (uzvar tiesi šis gājiens, nevis kā norādīts E.Bužinskis, J.Šauss “Starptautiskās dambretes teorija un praktika”, 1985 grāmatā 18.29-15, jo 18… 45-50 19.37-31 50×47! (zaudē 19…50×42 20.15×47 26×37. Ja 20…27×36, tad 21.2-7 26-31 22. 7-23X 21.2-7 27-32 22.7-23 35-40 23.23×45 32-38 24.47×15 37-41 25.45-23X) 20.31×22 26-31! Neizšķirts.) 45-50. Zaudē 18…27-31, jo 19.2-16  un 18….35-40, jo 19.2-7  19. 2-13 27-32 20.38×27 50-45 21.33-28  45-12 22. 28-32 12-1 23. 13-22 1-6 24. 22-33 6-1 25. 27-22 35-40 26.33-38 40-45 27. 38-49 1-6 28. 49-44 6×33 29. 39×28 45-50 30. 44-33 50-45 31.28-22 45-12 32. 32-5 12-34 33. 22-17 34-48 34. 33-42 X

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Baltie"] [Black "Melnie"] [Result "2-0"] [SetUp "1"] [FEN "W:W27,28,32,33,34,35,37,38,39,44:B12,13,16,17,18,19,23,24,25,26."] 1. 44-40 17-21 2. 35-30 24x44 3. 39x50 12-17 4. 50-44 17-22 5. 28x17 21x12 6. 33-28 16-21 7. 27x16 12-17 8. 34-29 23x34 9. 28-22 17x28 10. 32x12 25-30 11. 12-7 19-23 12. 16-11 30-35 13. 7-1 13-18 14. 11-7 34-40 15. 44-39 40-45 16. 7-2 18-22 17. 1x29 22-27 18. 29-33 45-50 19. 2-13 27-32 20. 38x27 50-45 21. 33-28 45-12 22. 28-32 12-1 23. 13-22 1-6 24. 22-33 6-1 25. 27-22 35-40 26. 33-38 40-45 27. 38-49 1-6 28. 49-44 6x33 29. 39x28 45-50 30. 44-33 50-45 31. 28-22 45-12 32. 32-5 12-34 33. 22-17 34-48 34. 33-42 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Bīstamais trijnieks.

No dažādiem upuriem bieži cieš trijnieks 14, 19, 24 (baltiem – 37, 32, 27). 1.31-27. Pie jebkura melno gājiena seko 2 kauliņu upuris. 2.37-31! 26×37 3.32×41 23×21 4.34-29 ar pārrāvumu dāmās.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Baltie"] [Black "Melnie"] [Result "2-0"] [SetUp "1"] [FEN "W:W25,28,30,31,32,33,34,35,37,48:B1,6,11,13,14,16,19,23,24,26."] 1. 31-27 11-17 2. 37-31 26x37 3. 32x41 23x21 4. 34-29 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieži turnīru praktikā ir sastopama sekojošā pozīcija.

1.28-22! 17×28 2.38-33 26-31 3.33×13 31×42 4.32-28!x.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Baltie"] [Black "Melnie"] [Result "2-0"] [SetUp "1"] [FEN "W:W25,27,28,30,32,35,37,38,39:B14,16,17,18,19,21,23,24,26."] 1. 28-22 17x28 2. 38-33 26-31 3. 33x13 31x42 4. 32-28 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideja no dambretes kompozīcijas – arī ar praktisku vērtību. 1.26-21! 17×26 2.27-22! 18×27 3.32×21 23×43 4.49×38 26×17 5.34-29!  Melno gājiens, bet septiņi viņu kauliņi ir bezspēcīgi četru balto priekšā, tā kā draud 6.29-23.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Baltie"] [Black "Melnie"] [Result "2-0"] [SetUp "1"] [FEN "W:W26,27,28,32,33,34,38,39,49:B1,6,7,14,17,18,19,23,24."] 1. 26-21 17x26 2. 27-22 18x27 3. 32x21 23x43 4. 49x38 26x17 5. 34-29 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempu upuri.

Butkjavičjus – Prusakovs, 1976

Melnie ir atteikušies no gājiena 1…12-17 dēļ 2.38-33! 17-21 3. 39-34 – un tempi nav viņu labā.  1…24-29! 2.39-33 29-34! 3.30×39 15-20. Ar kauliņa upuri melnie ir ieguvuši labāku tempu atbilstību: 4.39-34 20-24 5.34-30 12-17 6.36-31 17-21 7.28-22 23-28 ar neizšķirtu. Partijā baltie uzreiz atgrieza kauliņu: 4.28-22 23-28 5.32×23 19×17 6.35-30 17-21 7. 38-32 12-17 8.33-28 17-22 ar līdzīgu spēli.  Interesanti, ka šī pozīcija ir pastāvīgs viesis dažādos turnīros. Ne reizi ir mēģinājuši forsēt neizšķirtu kļūdainā veidā: 1…12-17 2.38-33 26-31? 3. 37×26 23-29 4.28-23! 19×37 5.30×8 29×38 6. 27-21! 16×27 7.8-3! – pie jebkura upura melnie iegūst zaudētu galotni.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Butkjavičjus"] [Black "Prusakovs"] [Result "1-1"] [SetUp "1"] [FEN "B:W25,27,28,30,32,35,36,37,38,39:B12,13,14,15,16,18,19,23,24,26."] 1. ... 24-29 2. 39-33 29-34 3. 30x39 15-20 4. 28-22 23-28 5. 32x23 19x17 6. 35-30 17-21 7. 38-32 12-17 8. 33-28 17-22 9. 28x17 21x12 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinācijas iesākums.

Upuris var izrādīties kā kombinācijas iesākums.

Koroņevskis – Cipess, 1979

1….25-30! 2.34×25 23-29! 3.39-34. Labākā aizardzība. Elementāri zaudē 3.35-30 un 3.25-20. 3…29×40 4. 35×44 24-29 5.33×24 19×30 6.25×34 18-22 7.27×18 13×42 8.43-38 42×33 9.44-40. Baltie ir palikuši bez kauliņa, bet pateicoties aktīvai saistībai turpmāk spēja izbēgt no zaudējuma.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Koroņevskis"] [Black "Cipess"] [Result "1-1"] [SetUp "1"] [FEN "B:W26,27,28,31,32,33,34,35,38,39,43:B6,9,13,16,17,18,19,21,23,24,25."] 1. ... 25-30 2. 34x25 23-29 3. 39-34 29x40 4. 35x44 24-29 5. 33x24 19x30 6. 25x34 18-22 7. 27x18 13x42 8. 43-38 42x33 9. 44-40 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Labuckas – Leibovičs, 1973

1…23-29! 2.34×23 13-18 3.25-20. Ar to arī rēķinājās melnie. Slikti 3.37-31 18×38 4.32×43 12-18 – un pie jebkura kauliņa 43 gājiena seko 5…24-29. Palika variants, ka jāiet uz nepatīkamu galotni: 3.28-22 17×39 4.25-20 14×34 5.23×5 39-44, un gājiens 6.44-50 rada daudz draudus. 3…18×38 4.20×9 24-29! 5.32×43 10-14! 6.9×20 19-23 7.28×19 17-22 8.27×18 12×34. Baltie padevās.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Labuckas"] [Black "Leibovičs"] [Result "0-2"] [SetUp "1"] [FEN "B:W25,26,27,28,30,32,33,34,35,37:B7,10,12,13,14,16,17,19,23,24."] 1. ... 23-29 2. 34x23 13-18 3. 25-20 18x38 4. 20x9 24-29 5. 32x43 10-14 6. 9x20 19-23 7. 28x19 17-22 8. 27x18 12x34 *

 

 

 

 

 

 

 

 

F.Harmelinks

Prasās gājiens 1.38-33 ar draudu 2.35-30, 3.28-22. Bet melniem atrodas pretspars: 1…25-30! 2. 34×25 23-29 3.43-38 19-23! 4.28×30 17-22 5.33×24 22×44 un par glābiņu jau jādomā baltiem.  Tādēļ baltie upurē paši: 1.28-22! 17×28 2.28-33! 26-31 (savādāk pēc nomaiņas seko 4.34-30) 3. 33×13 31×42 4.27-22! 19×8 5. 32-28! 23×32 6.22-18 12×23 7.34-30 25×34 8.39×48. Liekais kauliņš nodrošina uzvaru.

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Baltie"] [Black "Melnie"] [Result "2-0"] [SetUp "1"] [FEN "W:W27,28,32,34,35,37,38,39,43:B11,12,17,18,19,23,24,25,26."] 1. 28-22 17x28 2. 38-33 26-31 3. 33x13 31x42 4. 27-22 19x8 5. 32-28 23x32 6. 22-18 12x23 7. 34-30 25x34 8. 39x48 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Cugcvangs.

Bužinskis – Dibmans, 1978 (Grāmatā E.Bužinskis, J.Šauss “Starptautiskās dambretes teorija un praktika”, 1985 ievietota nepareiza sākumpozīcija)

 

Partijā melnie nospēlēja 1…4-10. Bet uz dabīgo gajienu 1…4-9 bija sagatvots oriģināls upuris: 2.28-22 9-13 3. 35-30! 24×35 4.22-17! Melno monolītam centrā pašam sevi jāuzspridzina! Efektīgs cugcvangs!

[Event "?"] [Site "?"] [Date "?"] [Round "?"] [White "Baltie"] [Black "Melnie"] [Result "2-0"] [SetUp "1"] [FEN "B:W25,27,28,32,33,35,36,37,39,43,44:B4,6,12,14,16,18,19,21,23,24,26."] 1. ... 4-9 2. 28-22 9-13 3. 35-30 24x35 4. 22-17 *

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmantotā literatūra: E.Bužinskis, J.Šauss “Starptautiskās dambretes teorija un praktika”, 1985

Atbildēt