Jevgenijs Kondračenko. Krievu dambrete. Kompaktās pozīcijas.

Lielmeistars, daudzu grāmatu autors  Jevgenijs Kondračenko apskata kompaktās pozīcijas krievu dambretē.

Kādreiz  krievu dambretes patriarhs A. Kovriškins izteica interesantu ideju, ka katram dambretes lauciņam ir savs potenciāls, sava īpaša spriedze – tieši tāpēc mēs varam redzēt gan bezrakstura, neinteresantas pozīcijas, gan jēgpilnas, ar īpašu enerģiju piesātinātas.

Tāpēc ir loģiski pieņemt, ka tad, kad pretējo pušu kauliņi atrodas tiešā tuvumā, stāv blīvās rindās, tad  “dambretes rindu” eksplozija kļūst neizbēgama, kas noved pie skaista iznākuma. Apskatīsim šo “kompakto” pozīciju klasi sīkāk.

Diagramma 1

E. Kondračenko – S. Sadovskis, ātrspēle  Gamblerā, 2020. gads

Diagramma parāda “kompaktu” pozīciju miniatūrā – kauliņi stāv viens otram blakus mājiņu formā (vai, kā man teica mans treneris: “Zārkveida pozīcija”). Baltie sāk un uzvar! 1.de3 fd2  2.ce1 ec3  3.bd2 gf4 ( 3…cd6  4.ab6 db4  5.bc7 ba3  6.dc3 X ) 4.ab6! ca5  5.de3 fd2  6.ec3 fe5  7.hg5 X

B.Blinders – A.Kosenko, ātrspēle Kijevā, 1980

1.ed4 dc5   2.fe3 cd6   3.cb4 fg5   4.gf2 ba5   5.db6 ac7   6.bc5 db4   7.ac5 gh4  8.ed4 gf6   9.bc3 fg5  10.fe3 hf2  11.eg1 hg7  12.gf2 gf4  13.ab2 hg5  14.ba3? gf6!  15.ab4 cd6!  16.fg3 de5  17.gh4 fg7  18.ef2 bc7  19.cb2 gh6   20.fe3 cd6!

Digramma 2

21.ba3 dc7  22.ba5 db4  23.ac5 ed6  24.ce7 fd8  25.df6 ge7  26.eg5 hf4  27.cd4 cb6  28.ac7 db6  29.de5 fd6  30.hg5 bc5  31.gh6 ef6  32.hg3 de5  33.de3 ed4  34.ef4 dc3  35.gh4 cb2  36.fg5 ba1  37.ge7 cb4 Х

Diagramma 3

I.Signajevskis

Melno gājiens, baltie uzvar. 1…gh4  2.eg5 gf2  3.de3! fg1 (3…fe1  4.cb6! ac7  5.hg3 hf2  6.eg1 fh4 7.db6! X) 4.cb6! ac7  5.hg3 hf2  6.bc5 fh4  7.db6! fb2  8.ba7 X

Diagramma 4 

1.gf4!! gc1 (1…gg1  2.hg5 fh4  3.da5 X)
2.ed2! cg1  3.hg5 fh4  4.da5 gb6  5.ah8 X

Diagramma 5

A.Bakumecs, 1984

1.ba5 db4  2.ac7! db6  3.cc7! ee1  4.gg7 eb8  5.hd8 hf6  6.dg5! ab6  7.gf4 X

Diagramma 6 

 A.Domčevs – Ž. Sokolovs, 2010

1.bc5! db4  2.ac5 fg3 (2…gh4 ->)
3.gh2! gf4  4.eg5 hf4  5.ba3 bc7  6.ab4 cd6  7.ba5! db4  8.de3 bd2  9.ec3 fb4  10.hf8 ba3  11.fh6! fe5 (11…ab2  13.ab6 X)
12.df6 ab2  13.fg7 bc1  14.gh8  utt. X
Diagramma 7 
V.Svizinskis, 1980
Melno gājiens, baltie uzvar.  Melniem ir trīs lieki kauliņi, bet neizšķirta nav!!   1…fg5 (1…hg5  2.ff8 fg5  3.gh4! ef6  4.fe7 X) 2.gh4 ee1  3.hh8! df2 4.he5! df4  5.bb8 eb4  6.ac7! db6  7.bf6 X
Diagramma 8
S.Ščerbakovs – V.Barabašovs, 1980
Melno gājiens, baltie uzvar. 1…fg7 (1…ab6  2.ba5 fg7  3.ac7 db8  4.cd4 X)
2.ba5 cb4 (2…gh6  3.cd4! ec3  4.db4 fd2  5.ec3 gf4  6.ab6 X)
3.ac5 db4  4.cd4! ec3  5.ef2 cg3  6.ac3! fb4  7.ha3 X
Diagramma 9
Z.Ciriks
1.gf2!! fg3  (1…cb6  2.fg3 X)
2.hf4 eg3  3.bc5! db4  4.de5 fb2  5.hb6 ac5  6.ca3 gh2  7.fg3! hf4  8.eg5 hf4  9.ef2 X
Diagramma 10
V.Sancevičs – V.Mihejevs, 1996
1.cd6! ec7 (1…ec5  2.cb4 ec3 – 2…ac3  3.dd6 X –  3.bd6! ab4  4.ge5! ff2  5.hh8 X)
2.ge5 ed6 (2…gh6  3.eg7 hf8  4.hf6 eg5  5.de5 X)
3.ef2 df4  4.de5!! fb2 (4…fd6  5.cb4 X)
5.ac1! Х
Diagramma 11
A.Jefremovs, 1940
1.ab6! fg7  2.gf2!! fg3  3.ba5! db4  4.fe3 ac5  5.hf2! X
Diagramma 12
NN – A.Saveļjevs, 1914
1.dc5? cb6!  2.ce7 fd8  3.hd4 bc5!  4.bd6 ab4!  5.ca5 dc7  6.eg5 cf6 X.
Vajadzēja spēlēt  1.fg3! dc5!  (1…cb6  2.bc5! db4  3.ba3 bc5  4.db6 ac5  5.cd4 ee1  6.gg7=)  2.dd8!  (2.bd6? ab4 Х)  2…bc7  3.db6 ac1  4.cd4 ee1  5.gg7 cf4  6.hf6 =
Diagramma 13
J.Černjajevs, 1997
1.bc5! db4  2.cc7 db6 (2…eg3  3.cb8 fd2  4.h6f4 X)
3.hg3!! ee1  4.gg7 eg3  5.hh2 fh6  6.ed4 hg5  7.hg3 X
Diagramma 14 
G.Poznenskis
1.ba3 gh6  2.cb6!!   Bet!  2…ac1  3.cd4 ec3  4.bd2! ce3  5.gg7 hf8  6.hf2 X
Izmantotā literatūra: http://64-100.com/

Atbildēt