PDN failu formāts

Pārvietojama dambretes notācija (.PDN) ir standarta datora procesējams formāts spēļu melnrakstu ierakstīšanai. Šis formāts ir atvasināts no pārvietojamas spēļu notācijas – Portable Game Notation (.PGN), kas ir standarta šaha formāts. PDN faili ir teksta faili, kuros katrai spēlei jāietver kvadrātiekavu (tagu)  pāri  un gājienu teksts. Pašlaik ir aktīvs PDN 3.0 standarts.  PDN failu var izveidot un saglabāt dažādās dambretes programmās, piemēram, Dam 2.2.

Kvadrātiekavu pāri 

Kvadrātiekavu pāri sākas ar “[”, nosaukumu, pēdiņās ievietotu vērtību un noslēdzošo “]”. Pēc katras kvadrātiekavas jābūt jaunai rindai. Kvadrātiekavu nosaukumi ir reģistrjutīgi. PDN datu arhīva glabāšanai ir nepieciešams izveidot vismaz  7 kvadrātiekavas, ja sākas no sākotnējās pozīcijas. 

Event – turnīra vai spēles notikuma nosaukums.

Site–  pasākuma norises vieta. Tas ir formātā “Pilsēta, reģions, VALSTS”, kur VALSTS ir valsts trīs burtu Starptautiskās Olimpiskās komitejas kods. Piemērs, “Ņujorka, NY, USA”.

Date  – spēles sākuma datums formā GGGG.MM.DD. “??” tiek izmantoti nezināmām vērtībām.

Raund –  spēles kārtas numurs.

White –  balto kauliņu spēlētājs formātā “uzvārds, vārds”.

Black – melno  kauliņu spēlētājs formātā “uzvārds, vārds”.

Result  – spēles rezultāts. Tam var būt tikai četras iespējamās vērtības: “2-0” (Baltais uzvarēja), “0-2” (Melnais uzvarēja), “1-1” (Neizšķirts) vai “*” (cits, piemēram, spēle turpinās).

GameType – dambretes variants:

20: 10×10 dambrete (starptautiskā)

25: krievu dambrete

26: brazīļu dambrete

Whitetime – balto laiks

Blacktime – melno laiks

FEN – dambretes dēļa sākotnējā pozīcija. To izmanto, lai ierakstītu daļējas spēles (sākot ar kādu sākotnējo pozīciju). Tas ir nepieciešams arī  izlozes variantiem, kur sākotnējā pozīcija atškirās no sākotnējās pozīcijas. Ja tiek izmantots FEN tags, jāparādās arī atsevišķam tagu pārim “SetUp”, kura vērtībai jābūt iestatītai uz “1”.

[SetUp “1”] [FEN “[Krāsa, kurai gājiens – W – baltie vai B – melnie]:[Krāsa 1 -W – baltie vai B – melnie ][K][Lauciņš][,]…]:[Krāsa 2 – W – baltie vai B – melnie][K][Lauciņš][,]…]”]

K – burts pirms lauciņa numura nozīmē, ka kauliņš ir dāma. Ja tā nav, tad tas ir parasts kauliņš.

Piemēri:

[FEN “B:W18,24,27,28,K10,K15:B12,16,20,K22,K25,K29”]

[FEN “B:W18,19,21,23,24,26,29,30,31,32:B1,2,3,4,6,7,9,10,11,12”]

Gājienu teksts

Gājienu teksts satur faktiskos spēles gājienus. Pārvietošanās sākas ar lauciņu numuru, pēc tam ar “-” vai “x”, visbeidzot galamērķa lauciņa numuru. Lēcieni jānorāda pēc katra lauciņa, kas tiktu izlēkts (“11x18x25”), vai tikai ar diviem lauciņiem  (“11×25”). Spēles beigās jābūt 4 standarta rezultātu kodiem: “2-0”, “1-1” “0-2” un “*”. Kodiem jābūt tādiem pašiem kā kvadrātiekavu pārim rezultāts. Anotators, kurš vēlas ieteikt alternatīvus soļus tiem, kas faktiski spēlē, var ievietot iekavās ietvertās variācijas. 

Komentārus var pievienot vai nu “;” (komentārs, kas turpinās līdz rindas beigām) vai “{” (kas turpinās līdz atbilstošai “}”).

Piemērs:

[Event "FMJD World Championship"]
[Site "Hardenberg, NED"]
[Date "2007.05.19"]
[Round "7"]
[White "Mikhalchenko,I."]
[Black "Ndjofang,J."]
[Result "0-2"]
[GameType "20"]
[WhiteTime "1:36"]
[BlackTime "1:17"]

 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 6-11 4.41-37 12-17 5.46-41 8-12
 6.34-30 2-8  7.30-25 19-23 8.35-30 1-6  9.40-35 13-19 10.31-27 22x31
11.36x27 9-13 12.33-28 4-9 13.41-36 17-22 14.28x17 11x31 15.37x26 23-28
16.32x23 19x28 17.42-37 20-24 18.30x19 14x23 19.37-31 16-21 20.26x17 12x21
21.31-27 21x32 22.38x27 6-11 23.47-42 15-20 24.25x14 10x19 25.39-33 28x39
26.44x33 8-12 27.42-38 23-28 28.33x22 12-17 29.49-44 17x28 30.38-33 28x39
31.44x33 18-22 32.27x18 13x22 33.43-38 19-23 34.38-32 11-17 35.32-27 22x31
36.36x27 9-13 37.45-40 13-18 *

 

[Event "FMJD World Championship"] [Site "Hardenberg, NED"] [Date "2007.05.19"] [Round "7"] [White "Mikhalchenko,I."] [Black "Ndjofang,J."] [Result "0-2"] [GameType "20"] [WhiteTime "1:36"] [BlackTime "1:17"] 1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 6-11 4.41-37 12-17 5.46-41 8-12 6.34-30 2-8 7.30-25 19-23 8.35-30 1-6 9.40-35 13-19 10.31-27 22x31 11.36x27 9-13 12.33-28 4-9 13.41-36 17-22 14.28x17 11x31 15.37x26 23-28 16.32x23 19x28 17.42-37 20-24 18.30x19 14x23 19.37-31 16-21 20.26x17 12x21 21.31-27 21x32 22.38x27 6-11 23.47-42 15-20 24.25x14 10x19 25.39-33 28x39 26.44x33 8-12 27.42-38 23-28 28.33x22 12-17 29.49-44 17x28 30.38-33 28x39 31.44x33 18-22 32.27x18 13x22 33.43-38 19-23 34.38-32 11-17 35.32-27 22x31 36.36x27 9-13 37.45-40 13-18 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildēt