Matveja Nedbailo partiju analīze no 2020.gada Krievijas čempionāta 64

Jaroslavļas zīmējumi

Sporta meistars Matvejs Nedbailo piedāvā savu partiju analīzi no 2020.gada Krievijas čempionāta 64.

Dotajā rakstā es vēlos nodemonstrēt visinteresantākos savu partiju momentus.

1) Nedbailo M. – Taraņins G. Krievijas komandu čempionāts, ātrspēle, 3. kārta, 1.partija

A3-H4 B6-C5
1.ba3 fe5 2.ef4 gf6 3.fe3 ab6 4.cb4 ed4 5.fg5 d:f2 6.g:e3 h:f4 7.g:g7 h:f6 8.ba5 fe5 9.ab2 fg7 10.ef4 e:g3 11.h:f4 cd4??
Jau zaudē.

Izlīdzinājumu vajadzēja meklēt ar gājienu 11…ef6. 12.ab4 bc5 13.hg5 c:a3 14.gh6 gf6 15.fe5 d:f4 16.ab6 c:a5 17.de3 Х

2) Nedbailo M. – Keščerovs R., klasiskā programma, 3. kārta, 1. partija

1.cb4 bc5 2.bc3 fg5 3.ed4 c:e3 4.f:d4 gh4 5.bc5 d:b4 6.a:c5 h:f2 7.e:g3 hg5 8.gf2 gh4 9.gf4 gh6 10.fe3 hg7 11.hg3 h:f2 12.e:g1 ed6 13.c:e7 f:d6 14.ab2 ab6 15.gf2 dc5 16.de3 cd6 17.cd2 de7 18.de5. Tālāk man bija vieglāk atminēt, kas izkritīs – ģerbonis vai cipars, kā pretinieka gājienu 18…bc7

19.cd4. Lai arī pretinieka gājienus es nevarēju atminēt, bet pozīcija bija līdzīga vai visos variantos. Piemēram, 19.ba3 ef6 20.cd4 (neuzvar arī 20.cb4 f:d4 21.ba5 hg5 22.f:f8 de5 23.f:b4 dc3=)

20…hg5 interesanta taktiska nianse! 21.f:f8 d:f4 22.e:e7 (22.f:b4 ba5x) c:g1 23.fg7 ba5=.

19…cb4 20.ba3 ba5 21.a:c5 d:b4 22.dc3 b:d2 23.e:c1 ef6 24.fg3 ab4 25.gh4 ba3 26.cb2 ar neizšķirtu.

3) Kalačņikovs A. – Nedbailo M., klasiskā programma , 2. kārta, 1. partija

H2-E5 A7-B4
1.a:a7 d:h2 2.cd4 parasti šeit izvēlas plānu 2.ed4, kā tas bija arī otrajā partijā, lai neļautu melniem iekrāt tempus rāmja pozīcijās (vai, kā esmu bieži dzirdējis, ka tās sauc par apgrieztā gambīta pozīcijām).
2…hg5 3.bc3 gh4 4.dc5 fe5 5.cb4 gh6 6.ab2. Nevar 6.ba5, jo hg3 7.f:h4 cb6 х
6…hg7, saglabājot draudu priekš 7.ba5.
7.ba3 ef4 8.e:g5 h:f6 9.ba5 fg5 10.cb6 gf6 11.dc3 ed6 12.cb4 de5 13.cd2 ef4 14.dc3 fe7 atslēgas pozīcija partijā.

15.fg3.

Uz15.bc5 es plānoju šķirties no “liekajiem kauliņiem”:
15…fe3 16.f:d4 gf4 17.ef2 (uz 17.ab4 un 17.cb4 fg3 18.de5 f:d4 19.c:e3 gf2 Х)
17…fg3?? jau zaudē. Vajag spēlēt 17…fg5 un uz 18.fg3 cd6 19.g:c7 b:d2 ar neizšķirtu, bet man likās, ka tā ideja, ko es pamanīju, palīdzēs sasniegt uzvaru.
18.f:h4 hg5 19.gf2! Tieši šo gājienu es arī nepamanīju savos aprēķinos.  Es rēķināju tikai 19.ab4 gf4Х; 19.cd6 arī vienkārši tiek atspēkots: 19…e:e3 20.cd4 e:c5 21.b:d4 fe5Х. Arī nezaudē 19.cb4 gf4 20.de5 f:d6 21.gf2= un 19.de5 f:b2 20.a:c1+-

19…gf4 20.fg3 hg1 21.g:g7 ed6 22.c:e7 g:h6 23.hg5 Х, t.i. pilnībā viss mans aprēķinu plāns uz piecpadsmito balto gājienu bc5 bija nepareizs.

15…fe3 16.gh4 ed2?? ved pie zaudējuma.

Vajadzēja spēlēt 16…ef2 17.eg3 hf4

18.bc5. Uz 18.cd4 seko 18…fe5 19.d:f6 fe3 Х; pēc partijas mans pretinieks teica, ka plānoja iet 18.gf2 un noskaidrojās, ka arī šeit ilgi līdz neizšķirta ostai peldēt nevajadzēs.

18…fg3!! es redzēju šo upuri, bet neizrēķināju tā sekas. Bet es pareizi novērtēju gājiena sekas  18…fe3?? 19.cd6 c:e5 20.bc7 d:b6 21.a:c7 b:d6 22.ab4! Х – ja uzreiz uzlikt dāmu, tad partijas rezultāts mainīsies uz pretējo: 22.ab8 dc5 23.b:c1 gf4 24.c:g5 h:f4 Х.

19.h:f2 gf4 20.cb4. Sliktāk spēlēt 20.ab4, jo 20…fe3!!, ko es biju nodomājis 5 gājienus atpakaļ, tikai bez nekādiem   gf2: 21.f:d4 hg5 22.cd6 – jo uz 22.gf2?? gh4 23.fe3 hg3 izveidojas sekojoša pozīcija:

22…e:e3 23.bc5 gf4 24.cd6 c:e5 25.bc7 b:d6 26.ab6 fg5 27.cd4 e:c3 28.ab8 de5 ar lielām melno izredzēm uzvarēt.

20…fg5 21.cd6 e:c5 22.b:d6 c:e5 23.ab4 ed4 24.bc5 dc3 25.cd6 cd2 26.dc7 bd6 27.ab8 de5 =

Vēl viena mini ideja man ienāca pratā variantā ar gājienu 16…ed6

17.ef2 ed2 18.c:e1 gf4 19.bc5?? d:b4 20.a:c5 fg3 Х,

bet baltiem nav obligāti uz to jāķeras. Piemēram, 19.ed2 fg3 20.fe3 gf2 21.bc5 ar vienkāršu uzvaru.

17.cd4 fe5 18.e:c3 ef4 19.h:f6 e:g5 20.bc5 gh4 21.cd6 ce5 22.df6 fg3 23.bc7 bd6 24.ab8 dc7. Meklējot kaut mazākās izredzes uz neizšķirtu.

25.ba7. Neved pie uzvaras 25.gf2 g:b4 26.a:e7 hg1 27.b:e5 hg3 28.e:h2 gd4 29.he5 da1=
25…gf2 26.g:e3 dc5 27.a:d4 hg1 28.cb4 hg5

Ar precīzu uzvaru: 29.bc5 g:e7 30.ab6 c:a5 31.cd6 Х

Izmantotā literatūra: http://64-100.com/

Atbildēt