Atbrīvošanās no saistības 64 l

GMI Genādijs Šapiro. Atbrīvošanās no saistības.

27.10.2020

Asas spēles piekritēji bieži izvēlas atklātņu shēmas, kurās ar saistību palīdzību savā kreisajā sānā izveido trieciendūri, tādējādi  jau pirmajos gājienos izraisot uguni uz sevi. Neprecīzas pretinieka spēles gadījumā šī stratēģija atmaksājas – dūre iegūst destruktīvu spēku, kā, piemēram, šajā piemērā: 1.ef4 dc5 2.fe3 ed6 3.cb4 fg5 4.bc3 gh4 5.gf2 ba5 6.cb2 gf6? 7.fg5 hf4 8.ee7 df6 9.fe3 ar sagrāvi. Bet ko tad, ja saistību atspere  spēles laikā neatbrīvojas, un abas armijas tuvcīņā saplūst? Atliek pēdējā iespēja – atbrīvoties no saisības ar nomaiņas cd4 (fe5) palīdzību, taču šajā gadījumā ir iespējamas taktiskas sadursmes.

№ 1.

1.cd4 fe5? 2.db6 eg3 3.hf6! ca5 4.dc3 ge5 5.cb4 ac3 6.bf6 ar uzvarētu pozīciju.

№ 2.

1.ab4 ba5 2.ba3 cb6 3.gh4 bc5 4.hg3 ab6 5.ef4 fe5 6.de3 gf6 7.gh2 ba7. Pārāks riskanta balto spēle pieveda viņus pie zaudētas pozīcijas.
8.cb2. Neglābj 8.cd4 ac3 9.db2 cd4 10.ec5 bd4 11.bc3 db2 12.ac3 fg5 13.hd4 de5 14.fd6 eg1x.
8…hg7.

9.cd4. Standarta nomaiņa tādās pozīcijās, bet melnie tam ir sagatavojušies.
9…ac3! 10.hg5 fh4 11.dh8 dc7! 12.bd4 hg5 13.fh6 ef6 14.he5 dd2 15.ec3 cg1x.

Nākamā pozīcija par 1 tempu atšķirās no iepriekšējās (kauliņs D8 stav uz lauciņā C7), bet kopējais novērtējums no tā nemainās.

№ 3.

B2>B4 H8>A5 1.gh4 de5 2.cb2 cd6 3.hg3. Pie vienkāršošanās ved 3.bc5 bd4 4.ec5 db4 5.ac5 bc7 6.cd4 ec3 7.bd4 cd6 8.de3 db4 9.de5.
3…bc5 4.ef4 ab6. Zaudē 4…bc7? 5.hg5! fh4 6.fe3 hd4 7.gf2 eg3 8.ce5 df4 9.fh4 ac3 10.db8 fe3 11.bf4 eg5 12.hh8x.
5.de3 ba7 6.gh2? Palika 6.cd4 ec3 7.bd2 fe5 8.ed4=.
6…dc7. Pēc 6…cd4 7.ec5 bd4 seko lielas nomaiņas 8.bc5 dd2 9.fd6 ec5 10.ee5 fd4 11.hg5 hf4 12.gc3=.

Pozīju diagrammā arī var dabūt no “klasikas” (ar pretējām krāsām): 1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 ba5 4.bc3 cb6 5.gf4 dc5 6.hg3 ed6 7.ab2 bc7 8.gh2 fg7? 9.ef2.
7.cd4 ac3! 8.hg5 fh4 9.dh8. 9.dd8 cd4! 10.ee7 fd6 11.bd4 ba5 12.db6 ag1x.
9…ef6! 10.bd4. 10.hd4 ce5 11.ed2 ba5 12.bc3 fe7 13.ab4 ca3 14.ed4 ab2 15.db6 ac5 16.fe3 bf2 17.ge1 hg3x.
10…fe7 11.he5 hg5 12.fh6 dd2 13.ec3 cg1 14.gf4 ef6, un baltiem nav glābiņa.

№ 4. Z. Ciriks

1.cd4! ac3 2.fg3 ef4. Cita nav.
3.ee7 df8 4.ab4!
Efektīgs gājiens, bet, par nožēlu, nav pietiekams uzvarai. Pārējie turpinājumi arī nedod pārsvaru:
– 4.de5 cd4 5.gf4 df6 6.bd4 ba5 (6…cd6? 7.ef2!) 7.ab2 cb6 8.bc3 bc5 9.db6 ac5=
– 4.hg5 ce5 5.gf6 cd4 6.fh8 fg7 7.hf6 eg7=
4…cc1 5.db2 ca3 6.ab2 ac1 7.gf4 cg5 8.hh8 cd6 ar neizšķirtu galotni.

№ 5.

Melniem neizdodas noturēt saistību, neskatoties uz vairākiem spēles turpinājumiem.
1…cb6 2.cd4. Var spēlēt arī  2.gh2 bc5 3.cd4 (3.gf4 eg3 4.hf4 ab6 5.hg5 fh4 6.fe5=) 3…ac3 4.db6 ac5 5.bb6 bc7 6.bg5 hd2 7.hg5=.
2.ac3 3.ef4 cd2. Var 3…ba5 4.hg5=, bet ne 3…bc7? 4.gf2 cd2 5.bc3 db4 6.ag5 ec3 7.gf6 ge5 8.fb8 cd2 9.gf4x.
4.bc3 db4 5.ag5 ec3 6.gf6 ge5 7.fd6 cd2=.
1…ab6 2.gh2. 2.gf4 eg3 3.hf2 bc5 4.ef4 cb6 5.fe3 ba7 6.gf2 fg5 7.fe5 dd2 8.bd6 db4 9.ac5 bd4 10.dc7=.
2…ba7. 2…bc5 3.cd4 ec3 4.bd2=.
3.cd4, un melniem labāk izvēlēties  3…ec3 4.bd2=, tā kā slikti ir 3…ac3? 4.ef4 cd2 5.bc3 db4 6.ag5 ec3 7.gf6 ge5 8.fb8 utt.
1…hg5 2.cd4!, piepiežot sist 2…ec3, tā kā nevar 2…ac3? 3.ef4x.

№ 6. G. Šapiro

Pie melno gājiena baltie uzvar  ātri: 1…ba7 2.ed4 ce3 3.fd4 hg5 4.de5!x. Bet dotajā gadījumā ir balto gājiens un kolonnu ir jāizjauc, tomēr baltiem ir cits uzvaras plāns, kas saistīts ar upuri.
1.gf4 fe5 2.cd4! eg3. Pēc 2…ec3 3.bd2 melnie nevar izvairīties no kombicionāliem draudiem: 3…gf6 4.bc3 fe5 5.gh2 hf4 6.hf4x.
3.bc3 ef6. Pēc 3…gh2 vienkārši 4.ef4x.
4.gh2 de5 5.hd6 ce7 6.bc5 ba7 7.ef4 ar uzvaru.

№ 7. A. Taštemirovs

1.gh4 ef6. Pēc 1…gf6 2.fe5 fg7 3.ed6! melniem slikti.
2.hg3 fe7 3.ed2. 3.ef2 ed6 4.cb4 ac5 5.db6 ac5 6.cb2 cd4 7.ee7 ge3 8.eg5 hh2 9.fd4 cd6=, A.Demidovs – М. Fazilovs (1991).
3…ed6. 3…ab6? 4.gf2 ed6 5.de5 fb2 6.hf6 ge5 7.dc3 bd4 8.ee7 df6 9.fb8x.
4.gf2. Varēja 4.cb4 ac5 5.db6 ac5 6.gh2 cb4 7.ac3 dc5 8.ed4! ce3 9.fe5 fb2 10.hf6 ge5 11.db8 ba1=.
4…fe5! 5.hf6 ab6. Pēc 5..cb6 6.ac7 db8 7.fd6 gc7 8.gf4 baltie dodas uzbrukumā.
6.fe7 df6 7.dc5 bb2 8.dc3 bd4 9.eg5 cd6, un nav uzvaras baltajiem.

№ 8. J. Kondračenko

1.ab2 fg7! 2.ef2 fe5! 3.hf6 bc7!x. Atliek piebilst, ka uzvar arī  3…ba7.

№ 9. G. Šapiro

Sablīvētajiem melno kauliņiem pietrūkst gājienu un baltajiem ir jāizvēlas kā realizēt savas priekšrocības.
1.hg3! Uz līdzīgu spēli ved   1.fg3 fg5 2.gh4 ef6 3.ef2 bc5, un baltie spiesti iet uz mierizlīgumu pēc  4.fe5 (4.fg3? ab6 5.ed4 ce3 6.fd2 gf4 7.ge5 fd4 8.ce5 ae1x) 4…fd4 5.ce5 dd2 6.hf6 ge5 7.bb8 dc1 8.bg3 ab4 9.ac5 ce7=.
1…bc5. Skaisti tiek atspēkots 1…fg5 2.gh4 ef6 3.ed2! bc5 4.cd4! ac3. Noņemot 5 kauliņus pēc turku sitiena likuma. 5.bd8, un neglābj  5…gf4 6.dg5! fd2 7.gc1x.
2.gh4 fe5 3.fg3! No tālienes var likties, ka ir uzvarēts pēc  3.cd4(?) , bet, apskatot tuvāk, noskaidrojās, ka pēc  3…eg3, lai arī kā baltie sistu caur dāmas lauciņu (4.df6 vai 4.dg5), viņi neatvairāmi zaudē.
3…ab6 4.cd4 ec3 5.bd2 . Baltie ieņēmuši izdevīgu pozīciju, bet melnie palikuši ar savām problēmām.
5…gf6. 5…ef6 6.dc3 fe5 7.hg5, un melnajiem ir beigušies lietderīgie gājieni.
6.bc3! Mazākā neuzmanība- 6.dc3? , un viss mainās: 6…cb4! 7.aa7 hg5 8.fh6 cb6 9.ac5 dh2x.
6…fe5 7.hg5 hg7 8.ab4 ca3 9.ed4 ar uzvaru.

№ 10. M. Stanovskis – O.Gurevskis, 1940

1.ef4 ba5? 2.cd4! Baltie nodemonstrē, ka ar kombicionālo redzi viss viņiem ir kārtībā.
2…cg1 3.ef2! ac3 4.bb6! ac5 5.gh4 gg5 6.hh8x.

№ 11. J.Kondračenko – S. Belošejevs, 2015 (ātrspēle)

1.cb4 de5 2.dc3 ba5 3.ed4 cb6 4.fe3 ed6 5.gf2 bc5 6.db6 ac5.

7.cd4. Uzreiz zaudē, bet arī pēc  7.gh4 fe7 8.fg3 (pēc 8.cd4 baltie kā partijā nokļūst zem  “bultas”) 8…ac3! 9.db6 ed4! 10.ec5 db4 11.ac5 ba7 12.bd4 ed6 13.cg5 ag1x) 8…bc7 9.cd4 ac3 utt. baltiem ir smaga pozīcija.
7…ac3! 8.db6 ed4! 9.eg5 hf4 10.bd4 ba7 11.ge5 ag1x.

№ 12. N.Malahovs – V. Belousovs, 1998

1.ed4 dc5 2.fe3 fg5 3.gh4 gf6 4.hg3 ed6 5.gf4 fg7 6.cb4.

6…fe5 7.df6 gg3 8.hf6? Baltie domāja, ka ieklupiens nodrošina viņiem uzvaru, bet melnie iegrieza kombicionālo karuseli.
8…gf2! 9.eg3 de7 10.fd8 cd4! 11.ee7 ba5 12.db6,  un melno kauliņš veic goda apli 12…aa5x.

№ 13.

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 fg7 4.dc3 de5 5.gf4 eg3 6.hf4 ed6 7.cd2 ba5 8.ab4.

8…cb6. Uzreiz atbrīvoties no saistības  8…fe5? nevar, jo а 9.hf6 eg3 10.de5! df4 11.eg5 hf4 12.bc5 ge5 13.cb4 ac3 14.bf6x. Uzvara šajā variantā N.Abacijevam atnesa PSRS čempionata zelta medaļu 1988.gadā.
9.fe5! df4 10.bc5 dc7 11.gh2 .
Tādā pozīcijā nonāca partija V.Gabieljans – A.Savenoks (1990) Pārliecinājies, ka pēc 11…fg3 12.hf2 gh4 13.ef4 baltajiem ir totāla iniciatīva, melnie nolemj  nogriezt Gordija mezglu (Frāze “Gordija mezgls” nozīmē noteiktu situāciju, kad izpildāmais uzdevums vai problēma ir tik sarežģīta, ka personai, kas šo problēmu risina, ir jāizmanto oriģināla nestandarta pieeja) galdiņa centrā .
11…fe5 12.hf6 cd6 13.ce7 ab4 14.cc7 bf8 15.eg5 ec3 16.db4 hf4 17.bc5 ge5 18.ef2 .
Nomaiņas operācijas rezultātā melnie palika ar novājinātu labo flangu, pa kuru baltie bez pretestības veica pārrāvumu. Lai veiktu šo manevru, melniem nācās atvadīties no pāris kauliņiem, kas bija viņu zaudējuma iemesls.

№ 14. G. Šapiro

1.gf4 eg3 2.hf4. Parasti šādas nomaiņas, ja nav kauliņa  G1, ir apšaubāmas, tā kā dod iespēju pretiniekam uzbrukt novājinātajam spārnam.
2…ed6 3.ba3. Neiet cauri zemāk apskatītā varianta ideja 3.cd2? fe5 4.hf6 (nepalīdz  4.df6 gg3 6.hf2 ba7!, un melnie paspēj sasaistīt spārnu, tā kā nav gājiena   7.ed4 , jo seko sitiens  7…de5, 8…hg5, 9…de7x) 4…eg3 5.ef4 g7e5! 6.fh2 ba7 7.df6 de7 8.fb6 ae3x.
3…fe5. Pec  3…cb6 partija neizbēgami rit uz neizšķirtu finālu  4.cd2 fe5 5.hf6 eg3 6.ef4! g3e5 7.bc5 db4 8.aa7 ab4 utt.
4.hf6 eg3 5.ef4! Iepriekš izdomāts manevrs.
5…g7e5. Vienkāršo spēli  5…g3e5 6.dc5 (6.cd2? dc5x) 6…ba7 7.ce7 hg5 8.fh4 df6 9.cd4=.
6.fh2 ef4 7.cd2 . Partija ieet jaunā fāzē. Baltie mērķē uz kauliņu  F4, bet bez pozicionālām paviršībām to nepaņemt.
7…de7 8.ef2.
Pēc  8.de5 fe3 9.df4 ef6 10.ge7 hf6  baltiem jāmeklē vienīgais ceļš uz izlīdzinājumu: 11.ab2! (zaudē 11.ed2? fg5 12.de3 cb6 13.ab2 bc7!x, bet uzvaru izlaiž  13…ba7? 14.hg3 gh4 15.ed4 hf2 16.bc5 dd2 17.dc5 bd4 18.bc3 db2 19.ag1 ab6 20.fe5 hg5 21.gf2 bc5 22.fg3=) 11…ba7 12.ef2 fg5 13.fe5 df4 14.fg3 fe3 15.bc5 gh4 16.cb6! ac5 17.cd4 hf2 18.dd8=.
8…ba7 9.ab2. Var arī  9.de5 fe3 10.df4 ef6 11.eg7 hf6. Par kauliņu melniem ir pietiekoša kompensācija, baltiem labāk forsēt neizšķirtu: 12.fg3 ab6 13.gh4 bc5 14.hg5 fh4 15.hg3 hf2 16.fe5 df4 17.bb8=.
Tālāk iespējams variants ar divu kauliņu upuri: 9…hg5 10.de5 ab6 11.eg3 bc5 12.fe3 hg7 (12…ef6 13.cd4!=) 13.gf4 (13.gh4? gf4! 14.eg5 gh6x) 13…gf6 14.fh6 fe5 15.hg7 ed4 16.ce5 aa1 17.ef6 eg5 18.gf8=.

№ 15.

1.ef4 fg5 2.de3 ef6 3.gh4 ba5 4.hg3 ab6 5.cd2 ba7 6.cb4 ac3 7.bd4.

7…fe5? Grūti noturēties, lai neatbrīvotu sasaistīto spārnu, bet tieši šī nomaiņa ved pie problēmām.  Labāk bija  7…bc5 8.db6 ac5 vai 8…ca5.
8.hf6 ec3 9.db4 ge5 10.gh2!  Precīzs gājiens, nomācošs 10…bc5 , jo  11.gh4 eg3 12.hf4 ar neizbēgamu lauciņa D6 uzspridzināšanu.
10…hg7 11.ab2 bc5 12.gh4 eg3 13.hf4 gf6 14.fe5! dd2 15.bb8 dc1 16.bc3 .

Malniem galotnē ir grūta aizsardzība. Partijā G.Šapiro – U. Abdulajevs  (1991) viņi netika galā ar šo uzdevumu un ātri zaudēja:
16…cg5 17.bh2 gc1 18.cd4 fe7 19.fe3! cg5 20.hc7 db6 21.de5 fd4 22.ha5x

Atbildēt